1-3-KUUNE LAPS

Milline on 1-3-kuuse lapse normaalne kõne? Laps suhtleb kisa, virina, pilgu ja naeratuse abil. Laps koogab, st teeb häälitsusi ja moodustab juhuslikult häälikuid (enamasti täishäälikuid või nende ühendeid). Juhuslikud häälitsused on aluseks kõneliigutuste tekkele. Laps annab märku heaolu- ja …

Loe edasi

3-6-KUUNE LAPS

Milline on 3-6-kuuse lapse normaalne kõne? Laps kasutab lalisedes kõne-eelseid häälitsusi. Laps hakkab moodustama silpe (mam-mam-mam, ta-ta-ta, pä-pä-pä jne). Laps häälitseb vastuseks, kui teda kõnetada. Laps naeratab.   Kuidas lapsega suhelda?     Millal vajab laps logopeedilist abi? …

Loe edasi

7-12-KUUNE LAPS

Milline on 7-12-kuuse lapse normaalne kõne? Lapse lalinasse tekivad erinevad intonatsioonid, mille kaudu väljendab ta emotsioone (nt rõõm või tühi kõht). Laps kuulab ja õpib mõistma kõnet. Laps hakkab reageerima sõnale „ei“ ja muutustele täiskasvanu kõnetoonis. Laps püüab …

Loe edasi

1-2-AASTANE LAPS

Milline on 1-2-aastase lapse normaalne kõne? Laps hakkab kasutama lühikesi, 1-2 silbilisi sõnu. Laps nimetab tegevusi (nt süüa, juua), nimisõnu (nt mõmmi, auto) ja isikuid (nt emme, issi). Laps näitab nimetatud kehaosi või esemeid. Laps täidab lihtsamaid korraldusi (nt …

Loe edasi

2-3-AASTANE LAPS

Milline on 2-3-aastase lapse normaalne kõne? Laps mõistab situatsiooniga seotud kõnet ja korraldusi. Laps eristab oma pereliikmete hääli ja tuttavaid helisid. Laps kuulab täiskasvanu kõnet tähelepanelikult ning kordab sõnu ja lauseid. Laps hoiab täiskasvanuga suheldes silmsidet. Lapse kasutab …

Loe edasi

3-4-AASTANE LAPS

Milline on 3-4-aastase lapse normaalne kõne? Laps räägib enamasti sellest, mis on tema jaoks vahetult tajutav. Laps hääldab sõnades õigesti enamikku häälikutest. Lapsel ei pruugi olla veel kujunenud ühe või mitme raskemini hääldatava hääliku (/r, s, k, õ, …

Loe edasi

4-5-AASTANE LAPS

Milline on 4-5-aastase lapse normaalne kõne? Laps mõistab täiskasvanu teksti, kuid selle mõistmisel on oluline lapse enda kogemus. Lapse hääldus hakkab lähenema keelenormile. Puudu võib olla veel /r/ häälik. Lapsel võib esineda üksikuid raskusi pikemate sõnade ja konsonantühendite hääldamisel. …

Loe edasi

5-6-AASTANE LAPS

Milline on 5-6-aastase lapse normaalne kõne? Laps mõistab teksti, mis pole seotud tema enda kogemustega. Laps kõneleb grammatiliselt õigesti. Laps hääldab kõnes selgelt kõiki häälikuid. /r/-hääliku ja häälikuühendite hääldus on korrektne (traktor, krokodill, jutustatakse). Laps kasutab kõnes omadus- …

Loe edasi

6-7-AASTANE LAPS

Milline on 6-7-aastase lapse normaalne kõne? Laps suhtleb meelsasti eakaaslaste ja täiskasvanutega. Lapse hääldus on selge ja korrektne. Laps kasutab õigesti erinevaid grammatilisi vorme ja saab nendest aru. Laps mõistab kaudseid ütlusi. Laps väljendab oma kõnes tundeid ja …

Loe edasi