JUHENDID

Kõneravi.ee on keskkond, mis koosneb interaktiivsetest harjutustest kõneraviks ning kõne- ja keeleõppe toetamiseks. See on välja töötatud koostöös kogenud Eesti logopeedidega.