KOGELUS

Interaktiivsed harjutused sujuva kõne arendamiseks

Kuni 2023. aasta juunini TASUTA

LOGI SISSE

Kogeleja või lapsevanem
TASUTA ja PIIRAMATU ligipääs sujuva kõne harjutustele
14-päevane TASUTA ligipääs teistele kõneravi harjutustele

ESIMESED KOGELEJATELE MÕELDUD DIGITAALSED HARJUTUSED EESTIS

Kuus harjutust kogelejatele sujuva kõne arendamiseks

Kuus harjutust
Harjutused järgivad sujuva kõne kujundamise (fluency shaping) teraapiasuunda. Selle järgi on kogelus füüsiline nähtus, mille puhul inimese kõneaparaat töötab moonutatult. Inimene vabaneb kogelusest siis, kui ta kõnelihaste liikumine füüsiliselt normaalseks muuta.
Teraapia algab väga aeglase rääkimisega. See võimaldab inimesel täpselt jälgida ja kontrollida oma kõnelihaste tööd. Ta õpib, millised komponendid on vajalikud hääle tegemiseks ja kuidas teatud häälikuid moodustatakse. Nii oskab ta peagi oma kõneaparaati õigesti tööle panna.
Harjutusi tuleb läbi teha järgemööda: algul esimene, seejärel teine, siis kolmas jne. Iga järgnev harjutus on keerulisem kui eelmine. Et sujuvalt kõnelema õppida, siis tuleb neid harjutusi läbi teha palju kordi.
Teraapia osa on õppida harjutatud kõnetehnikaid igapäevases vestluses kasutama. Kui kogeleja kasutab regulaarselt õpitud kõnetehnikaid, siis tal kogelust enam ei esine. Kui ta neid ei kasuta, siis tuleb kogelus tagasi.

Harjutused kogelejale koos logopeediga tegemiseks

Igas harjutuses saab kogeleja kuulata erineva kiirusega sisseloetud näidislauseid. Ta peab neid lauseid valitud tempos võimalikult täpselt kordama.
Lauseid korrates saab kogeleja kasutada järgmisi abivahendeid: näha korratavat lauset tekstina, näha visuaalset progressiriba, kasutada metronoomi takti hoidmiseks ja kasutada stopperit kulunud aja mõõtmiseks.
Ta saab automaatselt tagasisidet selle kohta, kas ta mahtus ajalimiiti või peab tempot lisama või maha võtma.

Harjutused kogelusest vabanemiseks

Eesmärgid

KOGELUSEST JA SUJUVA KÕNE HARJUTUSTEST

Info- ja juhendmaterjali kogeluse ja sujuva kõne harjutuste kohta leiad Sa alltoodud nuppudelt.

PROJEKTIST

Sujuva kõne harjutused valmisid 2020. aastal eesmärgiga aidata täiskasvanud kogelejatel (alates 14-aastased) kogelusest vabaneda. Kuus interaktiivset harjutust loodi Eesti Kogelejate Ühingu ja Cognuse OÜ koostöös. Harjutuste autor on Hardi Sigus Eesti Kogelejate Ühingust. Juhendmaterjali koostas SA Tallinna Lastehaigla logopeed Maret Jahu.
Materjal on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames. Toetuse suurus oli 29 996,50 eurot.