KOGELUS

Interaktiivsed harjutused sujuva kõne arendamiseks 

Material on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Digitaalne õppevara – nutikas õppimine” raames.

ESIMESED KOGELEJATELE MÕELDUD DIGITAALSED HARJUTUSED EESTIS

KOGELUSEST JA SUJUVA KÕNE HARJUTUSTEST

Info- ja juhendmaterjali kogeluse ja sujuva kõne harjutuste kohta leiad alltoodud nuppudelt.

Kogelusest lapsele ja noorele

Kogelusest lapsevanemale ja õpetajale

Sujuva kõne harjutuste kasutusjuhend

PROJEKTIST

Sujuva kõne harjutused valmisid 2020. aastal eesmärgiga aidata täiskasvanud kogelejatel (alates 14-aastased) kogelusest vabaneda. Kuus interaktiivset harjutust loodi koostöös Eesti Kogelejate Ühinguga. Harjutuste autor on Hardi Sigus Eesti Kogelejate Ühingust. Juhendmaterjali koostas SA Tallinna Lastehaigla logopeed Maret Jahu. 

Materjal on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara suurendamine ja kasutuselevõtt” raames. Toetuse suurus oli 29 996,50 eurot.