Privaatsus­poliitika

Cognuse OÜ, registrikood 10915640, aadress Tallinn, Luha tn 14-1, 11314 (edaspidi Cognuse) haldab teenuste ja kuulutuste veebikeskkonda www.koneravi.ee (edaspidi Veebileht), mis võimaldab Veebilehe kasutajatel otsida ja pakkuda erinevaid teenused.

Cognuse töötleb Veebilehe Kasutajate isikuandmeid vastavalt Cognuse OÜ poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: siin ) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab Cognuse Veebilehel küpsiseid vastavalt Cognuse OÜ poolt kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele (kättesaadav: siin ) ning lähtub Veebilehe üldistest Kasutustingimustest (kättesaadav: siin).

Cognuse kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

  • veebilehel registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: nimi, e-posti aadress;
  • kõneravi.ee poolt automaatselt kogutavad üldandmed keskkonna kasutamise kohta (viimane sisselogimine, sisselogimiste arv, konto aegumise kuupäev);
  • portaali teenuste kasutamisel kogutud andmed: sooritatud harjutustega seotud andmed (milliseid harjutusi on sooritatud, soorituste arv, tulemused, ajaline kestvus).

Isikuandmete avaldamine Cognuse OÜ-le on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Veebilehe kaudu teenuste osutamiseks. Seega, kui kasutaja otsustab Cognuse’ile Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa Cognuse kasutajale teenust osutada.

Cognuse töötleb Veebilehe kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • veebilehe kasutajale teenuse (internetikeskkond www.kõneravi.ee erinevate kõneharjutuste sooritamiseks) osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
  • keskkonna kasutaja poolt Cognuse’ile antud nõusoleku alusel;
  • Cognuse’ile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • Cognuse’i õigusliku huvi alusel. Näiteks on Cognuse’il õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Cognuse kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh koondandmetena järgmistel eesmärkidel: Veebilehe teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Veebilehe analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Veebilehe ja selle lisateenuste täiendamiseks. Kasutajad kohustuvad Veebilehe teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, e-posti aadress) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Cognuse’i kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. Cognuse võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale; koondandmed reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele. Cognuse OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS’le.

Cognuse on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus Conguse OÜ e-posti aadressile info@kõneravi.ee.