Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Cognuse OÜ klientide ja Cognuse OÜ-ga suhtlevate teiste isikute andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi.