Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 26. aprillil 2020

Kui oled logopeed, õpetaja või eripedagoog ning soovid oma asutusele luua Kõneravi.ee keskkonnas konto, siis võta meiega ühendust aadressil koneravi.ee@cognuse.com. Lisa kindlasti ka vähemalt ühe spetsialisti nimi, kellele kasutajakonto luua. Me vastame Sulle kohe ning saadame asutuse ligipääsuandmed e-posti aadressile.

Kui Sul oli eriolukorra alguse seisuga tasutud asutuse kasutusõiguse eest, siis pikendame Sinu kasutusõigust automaatselt selle tasuta perioodi võrra.

Pärast sisselogimist juhitakse Sind avalehele, millel on kaks nuppu:

Harjuta” nupul klikates saad endale patsiente lisada ja neile harjutusi määrata.

Loo” nupul klikates saad ise uusi harjutusi luua.

Et endale patsiente lisada, klikka avalehel nupul “Harjuta”.

Avaneb aken “Loo uus patsient”. Sisesta siia patsiendi ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress. Kontrolli, et patsiendi andmed oleksid õiged. Patsiendi ees- ja perekonnanime võid sisestada endale sobival kujul, olenemata sellest, kas patsiendi konto on loodud lapse või lapsevanema nime alt. Lõpuks klikka nupul “Loo uus patsient”.

Kui oled endale patsiendi lisanud, siis saadab süsteem talle automaatselt e-kirja, mis sisaldab neljatähelist ligipääsukoodi. Kui patsient läheb nüüd Kõneravi.ee avalehele ja sisestab seal selle koodi, siis pääseb ta kohe harjutustele ligi.

Logopeedi vaates ilmub “Loo uus patsient” ala kõrvale patsientide loetelu (“Vali patsient” ala), kus on kuvatud lisatud patsiendi nimi. Kui Sa patsiendi nimel klikkad, siis juhitakse Sind patsiendi harjutuste vaatesse. Prügikasti ikoonil patsiendi nime kõrval klikates saad Sa patsienti loetelust kustutada.

Harjutuste vaade koosneb kahest komponendist: menüü (vasakul ääres) ja harjutuste kataloog (paremal, lehe põhiosas).

Harjutuste menüüst tuleb Sul valida kriteeriumid, mille alusel harjutuste kataloogi sisu kuvada. Siin näed sa nelja kriteeriumide gruppi: “Harjutused”, “Harjutuse jagamine”, “Harjutuste tüübid” ja “Keeletasandid”.

Harjutused” all näed Sa kolme tüüpi harjutusi:

Sulle määratud harjutused” all on harjutused, mille Sa oled sellele patsiendile määranud.

Ainult lemmikud” all on harjutused, mille patsient on ise endale lemmikuks valinud.

Kõik harjutused” all on näha kõikide logopeedide avalikuks harjutamiseks mõeldud harjutused.

Harjutuse jagamine” all näed Sa kahte tüüpi harjutusi:

Minu loodud” all on harjutused, mille Sa oled avalehelt “Loo” nupu kaudu ise loonud.

Teiste loodud” all on harjutused, mille on teised logopeedid harjutamiseks avaldanud.

Harjutuste tüübid” all näed Sa kõneautomatismi, sõnade, sõnaühendite, grammatika, lausete ja teksti harjutusi.

Keeletasandid” all näed Sa hääldamise, sõnavara, grammatika, teksti, lugemise ja kirjutamise harjutusi.

Vali endale menüüst sobivad harjutused ning tutvu vastava harjutuste kataloogiga lehe põhiosas. Soovitame Sul esimesel sisselogimisel valida “Kõik harjutused”.

Harjutuste kataloog koosneb harjutuste blokkidest, mis on kuvatud lähtuvalt Sinu valitud kategooriatest.

Iga harjutuse juures on nupp “Alusta”, millelt pääsed harjutusele ligi.

Vali kataloogist harjutus, millega soovid tutvuda. Klikka selle juures nupul “Alusta”.

Esmalt avaneb harjutuse infoleht, millest leiad järgmise info harjutuse kohta:

 • Kuidas harjutust kasutada?
 • Miks on harjutus vajalik?
 • Mida harjutus arendab?

Info kõrval on järgmised nupud:

Alusta harjutust”: sellel nupul klikates saad Sa harjutust alustada.

Vaata tulemusi”: sellel nupul klikates näed Sa pärast harjutuse esimest läbimiskorda patsiendi tulemusi statistilises vaates. Nii on Sul võimalik ajas patsiendi arengut hinnata.

Lisa lemmikuks”: see nupp on logopeedi või õpetaja vaates ebavajalik.

Määra see harjutus kasutajale” / “Eemalda määratud harjutus”: see nupp võimaldab Sul seda harjutust patsiendile määrata või seda patsiendile määratud harjutuste seast eemaldada.

Harjutuse sisuvaatele pääsed ligi, kui klikkad harjutuse avavaates nupul “Alusta harjutust”.

Harjutuse vaates näed järgmisi komponente:

 • Harjutuse sisu (lehe põhiosas)
 • Harjutuse pealkiri ja kestus (ülal vasakul)
 • Harjutuse seaded ja väljalogimise nuppu (ülal paremal)
Kontrolli heliga tehtavate harjutuste juures kindlasti, et Su arvuti või nutiseadme kõlarid ja mikrofon oleksid sisse lülitatud.

Iga harjutus koosneb ülesannetest. Iga ülesande järel antakse patsiendile vahetut tagasisidet. Õiget vastust tähistab roheline värv. Valet vastust tähistab punane värv.

Harjutuse järel kuvatakse patsiendile ta tulemusi protsentuaalselt.

Oma õigete ja valede vastuste statistikat näeb patsient harjutuse avavaates nupult “Vaata tulemusi”.

Patsiendile harjutuse määramiseks mine patsiendi vaatesse ning vali sealt talle sobiv harjutus. Mine harjutuse avavaatesse ning klikka nupul “Määra see harjutus kasutajale”. 

Harjutus liigub patsiendi vaates harjutuste menüüs “Sulle määratud harjutused” alla, kust ta saab selle läbi teha.

Kui Su patsient on Sulle öelnud, et ta ei näe mingil põhjusel Sinu määratud harjutusi, siis tee järgmist:

1. Klikka patsientide loetelus patsiendi nimel. Avaneb patsiendi harjutuste vaade.

2. Klikka ekraani ülemises paremas nurgas patsiendi nime kõrval oleval ikoonil. Avaneb patsiendi profiil, kus on muuhulgas näha patsiendi nimi, e-posti aadress ja talle saadetud kood.

3. Kopeeri patsiendi kood ning saada see talle. Ütle talle sealjuures, et ta kasutaks sisselogimiseks kindlasti seda – ja mitte varasemat – koodi. Vaid sellisel juhul pääseb patsient Sinu määratud harjutustele ligi.

Kui klikkad avalehel nupul “Loo”, siis avaneb esmalt “Harjutuse mallid” vaade. Lehekülje pealdises näed menüüd, kus on viis nuppu.

Nupp “Avaleht”

See nupp viib sind lehele, mis on sarnane avalehega. Siin on kolm nuppu: “Loo”, “Muuda” ja “Vaata”.

Kui klikkad nupul “Loo”, siis avaneb “Harjutuste mallid” leht.

Kui klikkad nupul “Muuda”, siis avaneb “Harjutused” leht.

Kui klikkad nupul “Vaata”, siis juhitakse Sind avalehele tagasi.

Nupu “Avaleht” kaudu juhitakse Sind nendele lehtedele, millele Sa ka kohe otse menüüst ligi pääsed. Seetõttu kaotame selle nupu peagi ära ning soovitame Sul seda hetkel lihtsalt ignoreerida.

Nupp “Harjutused”

Sellelt nupult näed Sa kõikide loodud harjutuste, nii enda kui teiste omade, seadeid. Siin saad Sa enda harjutusi muuta.

Nupp “Harjutuste mallid”

See nupp avaneb kohe pärast sisselogimist ja võimaldab Sul luua uusi harjutusi.

Nupp “Vaata”

See nupp viib sind tagasi avalehele.

Nupp “Logi välja”

See nupp logib Su kõneravi.ee keskkonnast välja.

Tutvu esmalt harjutuse mallidega. Püüa mõelda läbi, kas ja kuidas saaksid Sa neid enda harjutuse esitamiseks kasutada.

Kui oled endale sobiva malli leidnud, siis klikka selle all oleval nupul “Loo”.

Mallide nimistus on hetkel ka Mall 3a. Soovitame Sul seda praegu ignoreerida, kuna too mall on alles testimisel ning juhendit veel pole.

Harjutuse korrektseks sisestamiseks tuleb Sul täita kolme tüüpi väljad: harjutuse sisu, harjutuse kirjeldus ja harjutuse sätted. Need on eraldi sisulehtedel, mille lingid on Sulle nähtavad iga malli juures vasakul olevas menüüs. Osa välju on vaikimisi täidetud. Täida (soovitavalt kõik) väljad ja klikka seejärel ülemisel menüüribal paremal oleval nupul “Salvesta”.

Harjutus

“Harjutus” all saad Sa sisestada harjutuse sisu. Siin saad Sa sisestada või valida harjutuse loomiseks vajalikud sõnad, pildid või helifailid. Pilte ja helifaile saad Sa oma harjutusse üles laadida Kõneravi.ee meediavaramust, kus neid on hulgaliselt.

Iga harjutus koosneb ülesannetest ehk blokkidest. Et lisada harjutusse uut ülesannet, klikka lehe all paremas nurgas oleval nupul “Lisa järgmine blokk”. Iga uus ülesanne või blokk ilmub patsiendi vaates uuel ekraanil.

Kirjeldus

“Kirjeldus” all tuleb Sul oma harjutus patsiendi jaoks lahti seletada. Siin tuleb Sul esmalt sisestada harjutuse pealkiri. Vali selline pealkiri, mis eristub teiste harjutuste pealkirjadest piisavalt.

Seejärel tuleb Sul lihtsate sõnadega kirjeldada oma harjutuse järgmisi aspekte:

Objektid ja funktsioonid, mille oled harjutusele lisanud (tekst, pilt, heli jne) – nähtav patsiendile harjutuste kateloogis harjutuse kirjelduses

Lühikäsklus patsiendile selle kohta, mida ta tegema peab – nähtav teatud mallides harjutuse kohal

Pikem kirjeldus selle kohta, mida patsient tegema peab (toimingute järjekord, harjutuse mehhanism, tulemuse hindamine jne) – nähtav patsiendile harjutuse avavaates

Probleem, mille lahendamiseks on harjutus loodud – nähtav patsiendile harjutuse avavaates

Kõnefunktsiooni osaoskus, mida harjutus arendab – nähtav patsiendile harjutuse avavaates

Lõpuks tuleb Sul valida harjutuse tüüp ja keeletasand, mille kohta harjutus käib. Harjutuse tüüpe saad Sa valida vaid ühe. Keeletasandeid võid Sa soovi korral valida mitu. Vastavalt nendele valikutele kuvatakse Su harjutus harjutuste kataloogi vastavas kaustas.

Sätted

“Sätted” all saad Sa määrata, kuidas harjutus käitub. Siin on hulgaliselt sätteid, mis on kõik eeltäidetud. Üks osa sätteid on kõikidele mallidele ühised, teine osa sätteid on mallipõhised. Kõige olulisemad sätted puudutavad soovitatavat harjutamise kestvust ja harjutuse jagamist (nähtavust).

Soovitatav harjutamise kestvus” alt saad määrata aja, kui kaua patsient peaks harjutust ühel korral tegema. Patsient näeb harjutust tehes siin määratud aega ekraani vasakul ülaosas tiksumas. Vaikimisi kestvus on 10 minutit. Kui harjutuse läbitegemiseks kulub vähem aega, siis vali kindlasti adekvaatne läbimisaeg, et patsient teaks, kui pikk harjutus teda ees ootab.

Harjutuse jagamine” alt saad määrata, kas Su loodud harjutus on nähtav vaid Sulle või kõikidele teistele kasutajatele. 

Kui Sa alles õpid Kõneravi.ee keskkonnas harjutusi looma tundma ega soovi neid teistega jagada, siis märgi kõik sellised harjutused kindlasti privaatseks. Kõik loodavad harjutused on hetkel vaikimisi avalikud. Kui Sa soovid loodud harjutust oma patsientidele määrata, siis tee harjutus avalikuks. Sel juhul näevad seda ka kõik teised Kõneravi.ee platvormi kasutajad.

Et harjutust avaldada, peavad Sul olema täidetud vähemalt järgmised väljad:

 • “Harjutus”: kogu harjutuse sisu (vähemalt 1 ülesanne/blokk)
 • “Kirjeldus”: harjutuse pealkiri
 • “Kirjeldus”: harjutusele lisatud objektid ja funktsioonid
 • “Kirjeldus”: harjutuse tüübi ja keeletasandi valik
Soovitame Sul siiski täita kõik väljad ja mõelda läbi kõik sätted, et anda patsiendile piisav hulk infot harjutuse kohta ning tagada, et harjutus toimib nii, nagu oled soovinud.

Kui soovid harjutust kustutada, siis ava vasakul olevast menüüst “Sätted”, keri alla ning klikka paremal all oleval nupul “Kustuta”.

Alltoodud nuppudelt leiad harjutuste loomise juhendid eraldi mallide kaupa. Esimest korda uue malliga harjutusi luues soovitame Sul need juhendid eraldi aknas lahti hoida.

Mall 1: Heli-pilt
Mall 3: Pildi valik heli järgi
Mall 5: Sõna valik pildi järgi
Mall 5a: Sõna valik teksti järgi
Mall 5b: Sõna valik pildi ja teksti järgi
Mall 6: Tähtede või sõnade järjekord
Mall 7: Kirjutamine pildi abil
Mall 7a: Kirjutamine heli ja pildi abil
Mall 8: Kõneautomatism
Mall 9: Sobitamine

Valinud sinisel ribal olevast menüüst “Harjutused”, näed Sa kõiki enda ja teiste loodud harjutusi.

Enda loodud harjutusi saad Sa muuta, klikates harjutuse all oleval nupul “Muuda”. Avaneb sama vorm mis harjutuse loomise vaates.

Teiste loodud harjutusi Sa muuta ei saa, ehkki ka nende all on kuvatud nupp “Muuda”. Kui Sa teiste loodud harjutuste sisu muuta püüad ja seejärel nupul “Salvesta” klikkad, siis Su muudatus ei salvestu.

Kui Soovid enda loodud harjutust kustutada, siis vali ava harjutus, vali vasakul olevast menüüst “Sätted”, keri ekraanil alla ning klikka all paremal oleval nupul “Kustuta”.

Et näha enda loodud harjutust nii, nagu patsiendi seda näeks, tee järgmist:

 1. Klikka menüüs nupul “Vaata”, et minna tagasi avalehele.
 2. Klikka nupul “Harjuta”.
 3. Mine suvalise patsiendi vaatesse või lisa uus (kasvõi fiktiivse e-posti aadressiga) patsient ja ava tema vaade, klikates tema nimel.
 4. Vali vasakul olevast menüüst “Harjutuste” alt “Kõik harjutused” ning “Harjutuse jagamine” alt “Minu loodud”.
 5. Vali katalogoogist enda loodud harjutus, mida soovid patsiendi vaates näha.
 6. Klikka harjutuse all oleval nupul “Alusta”.
 7. Klikka harjutuse eelvaates oleval nupul “Alusta harjutamist”. Avaneb harjutus patsiendi vaates.
Sa näed patsiendi vaates kõiki enda loodud harjutusi, olenemata sellest, kas Sa oled need avalikuks teinud. Patsient ise näeb oma kataloogis kõiki avalikke harjutusi ning vaid neid Sinu loodud harjutusi, mille Sa oled avalikuks teinud. Muus osas on patsiendi vaade, nagu Sina seda näed, ning patsiendi enda vaade identsed.