Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 12. aprillil 2021

Kui oled logopeed, õpetaja või eripedagoog ning soovid luua oma asutusele Kõneravi.ee keskkonnas konto, siis tee järgmist:

1. Mine Kõneravi.ee avalehele ja leia sealt hinnakiri.

2. Klõpsa “Spetsialisti ja asutuse paketid” all nupul “Küsi infot”.

3. Oota, kuni avaneb uus leht vormiga.

4. Täida vormil nõutavad väljad ja klõpsa nupul “Võtke minuga ühendust”. Et Su päring meie poole teele läheks, piisab sellest, kui Sa sellel nupul vaid üks kord klõpsad.

Samuti võid Sa meiega ühendust võtta, saates e-kirja otse aadressile info@koneravi.ee. Lisa e-kirja kindlasti oma:

 • nimi
 • e-posti aadress, millega soovid kontot luua
 • telefoninumber
 • asutus

Me vastame Sulle kohe. Me tutvustame Sulle erinevaid asutuste pakette Kõneravi.ee keskkonnas ja aitame Sul leida nende seast oma asutusele sobiv. Seejärel saadame asutuse ligipääsuandmed Sinu ja/või Su kolleegide e-posti aadressidele.

Mine Kõneravi.ee avalehele ja klikka “Spetsialist” all nupul “Sisene”.

Avaneb uus leht. Sisesta siia e-posti aadress, millega palusid endale konto luua. Samuti sisesta siia salasõna, mille Sulle saatsime. Lõpuks klikka nupul “Log in”.

Sind logitakse Kõneravi.ee keskkonda sisse.

Pärast sisselogimist juhitakse Sind avalehele, millel on kaks nuppu: “Harjuta” ja “Loo”.

Harjuta” nupul klikates saad:

 • endale kasutajaid (lapsi, patsiente) lisada (st neile kontosid luua),
 • kasutaja vaates Kõneravi.ee keskkonna harjutustega tutvuda,
 • kasutajale harjutuskavva harjutusi määrata.

Loo” nupul klikates saad ise uusi interaktiivseid harjutusi luua.

Kui Sa kasutad Kõneravi.ee keskkonnas spetsialisti kontot esimest korda, siis näed Sa esmalt alltoodud vaadet.

Et Kõneravi.ee keskkonna harjutustele ligi pääseda, sisesta siia omaenda ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress.

Sulle luuakse tavakasutaja konto ja Sulle saavad nähtavaks kõik Kõneravi.ee keskkonna harjutused. Tutvu harjutustega.

Klikka lehe pealdises nupul “Avaleht” ja seejärel taas kord nupul “Harjuta”. Nüüd näed Sa vastloodud kasutajat endaga seotud kasutajate nimistus.

See konto, millega Sa parasjagu sees oled, on spetsialisti konto. See konto, mille Sa endale just lõid ja mida Sa selles tabelis näed, on tavakasutaja konto. Lühidalt – Sa lõid just endanimelise tavakasutaja konto, mida Sa oma spetsialisti kontoga haldad. Samamoodi saad Sa hiljem luua päriskasutajate (laste või patsientide) kontosid, mida selle spetsialisti kontoga hallata.

Sa näed selles tabelis oma nime kõrval neljatähelist koodi. Pea see kood meeles ja logi korraks Kõneravi.ee keskkonnast välja. Kui Sa lähed nüüd tagasi Kõneravi.ee avalehele, sisestad sellesama koodi “Tavakasutaja” all ja lõpuks klikkad nupul “Sisene”, siis näed Sa Kõneravi.ee keskkonna selliselt, nagu see kasutaja, kelle konto Sa just lõid, seda näeks.

Kasuta endanimelisi kontosid vaid ise. Ära jaga oma lastele, lapsevanematele või patsientidele ei enda spetsialisti konto salasõna ega ka endanimelise tavakasutaja konto neljatähelist koodi. Selle asemel loo igale lapsele või patsiendile, kellega koos Kõneravi.ee keskkonda kasutada hakkad, eraldi tavakasutaja konto.

Kui Sul on tekkinud ülevaade Kõneravi.ee keskkonna harjutustest ning Sa oled valmis seda oma laste või patsientidega kasutama, siis loo samamoodi nende kontod. Endanimelise tavakasutaja konto võid Sa seejärel endaga seotud kasutajate nimistust kustutada.

Uue kasutaja loomine
Loo kõigile lastele või patsientidele, kellega koos soovid Kõneravi.ee keskkonnas harjutusi teha, eraldi kontod, st lisa nad enda kasutajateks.

Klikka avalehel nupul “Harjuta”. Sisesta “Loo uus kasutaja” all kasutaja ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress. Kui kasutajaks on laps, siis võid sisestada lapse ees- ja perekonnanime ka siis, kui e-posti aadress on lapsevanema oma. Kontrolli, et kasutaja andmed oleksid õiged. Lõpuks klikka nupul “Loo uus kasutaja”.

Kui oled kasutajale konto loonud, siis saadab Kõneravi.ee keskkond talle automaatselt tutvustava e-kirja, mis sisaldab ka neljatähelist ligipääsukoodi. Kui kasutaja läheb nüüd Kõneravi.ee avalehele ja sisestab seal selle koodi, siis pääseb ta kohe harjutustele ligi.

Kui kasutaja lisamine õnnestus, siis juhitakse Sind automaatselt selle kasutaja harjutuste vaatesse.

Sinuga seotud kasutajate tabel

Klikka lehe pealdises nupul “Avaleht” ja seejärel taas kord nupul “Harjuta”. Nüüd näed Sa vastloodud kasutajat “Minuga seotud kasutajad” all koos mitmesuguste andmetega.

“Nimi” all on kasutaja (lapse, lapsevanema või patsiendi) ees- ja perekonnanimi. See võimaldab Sul kasutajaid üksteisest eristada.

“E-posti aadress” alt leiad e-posti aadressi, millega on kasutaja konto seotud ja millele saadetakse kõik seda kontot puudutavad teavitused (sh konto aegumist ja pikendamist puudutavad teavitused).

“Kood” all on neljatäheline kood, mida kasutaja Kõneravi.ee keskkonda sisselogimiseks vajab. Kui kasutaja on selle koodi unustanud, siis saad Sa selle vajadusel tabelist kiiresti järele vaadeta ja talle uuesti saata.

“Viimane sisselogimine” all on kuupäev ja kellaaeg, mil kasutaja viimati Kõneravi.ee keskkonda koodiga sisse logis. See võimaldab Sul tema tegevustel Kõneravi.ee keskkonnas silma peal hoida. Kui kasutaja nime järel on kuupäeva ja kellaaja asemel kriips, siis tähendab see, et ta pole veel Kõneravi.ee keskkonda sisse loginud.

“Konto aktiivsus” alt leiad kasutaja konto aegumise kuupäeva või märke, et ta konto on aegunud. See võimaldab Sul kasutajaga teraapiat paremini planeerida, eriti juhul, kui kasutaja tasub oma konto eest ise.

Punane prügikasti ikoon kasutaja nime ees võimaldab Sul ta konto kustutada.

Ära kunagi kustuta oma kasutajate loetelust neid, kes tasuvad oma konto eest ise ja kelle konto on veel kehtiv (st tähtaeg tulevikus).

Klikates pliiatsi ikoonil kasutaja nime ees, näed Sa kasutaja profiili mitmesuguste andmetega, nagu näiteks ta sünniaasta ning ta hobid ja huvid. Kõneravi.ee profiili funktsionaalsus on hetkel muutmisel. Uuendatud juhised selle kohta lisame siia peagi.

Kasutajate kontode kehtivus

Kui Sa näed kasutajate tabelis nime kõrval konto aegumise kuupäeva, siis tähendab see seda, et too kasutaja saab kõiki Kõneravi.ee keskkonna harjutusi (sh Sinu määratud harjutusi) kuni tolle kuupäevani läbi teha. Kui kasutaja nime kõrval on aga märge “Aegunud”, siis ta harjutusi (sh Sinu määratud harjutusi) enam ei näe.

Teraapia edukaks planeerimiseks jälgi alati, et kõigi Sinuga seotud kasutajate kontod oleksid hetkel ja lähitulevikus kehtivad.

Kui Su asutus kasutab Kõneravi.ee keskkonnas paketti, mis hõlmab ka tavakasutajate kontosid, siis on nende kontode aegumistähtajad Sulle kuvatud vastavalt paketi tingimustele. Kui Su asutuse konto kehtivusaeg hakkab mööduma ja Sa soovid seda pikendada, siis võta meiega ühendust aadressil info@koneravi.ee. Kui Su asutus soovib jätkuvalt kasutada sedasama paketti samadel tingimustel, siis pikenevad kontod automaatselt.

Kui Su asutus kasutab Kõneravi.ee keskkonnas paketti, mis ei hõlma tavakasutajate kontosid, siis tuleb Sul iga kasutajaga eraldi läbi rääkida tasuliste pakettide soetamise osas.

Iga Sinu loodud kasutaja konto aegumistähtaeg on 14 päeva alates konto loomisest. Selle aja jooksul on kasutajal tasuta ligipääs kõikidele Kõneravi.ee keskkonna harjutustele.

Kui kasutaja konto aegub, siis selleks, et ta pääseks Kõneravi.ee harjutustele ka edaspidi ligi, tuleb tal soetada endale pikema kehtivusajaga, ent tasuline pakett (vt hinnakirja ja tingimusi siit).

Sujuva kõne harjutused on tasuta kättesaadavad kõigile kasutajatele ka pärast kontode aegumist.
Kui Sa klikkad endaga seotud kasutajate tabelis mõne kasutaja andmete real, siis avaneb Sulle harjutuste vaade sellisel kujul, nagu too kasutaja ise seda näeb.

Harjutuste vaade koosneb kahest komponendist: menüü (vasakul ääres) ja harjutuste kataloog (paremal, lehe põhiosas).

Harjutuskava, lemmikud ja kõik harjutused

Menüü ülaosas, “Harjutused” all, saad Sa valida kolme erineva kataloogi tüübi vahel:

 • “Minu harjutuskava” all on harjutused, mille oled ise sellele kasutajale määranud, koos juhiste ja tähtaegadega.
 • “Ainult lemmikud” all on harjutused, mille see kasutaja on ise endale lemmikutena välja valinud.
 • “Kõik harjutused” all on kõik Kõneravi.ee keskkonna avalikud harjutused.
Soovitame Sul esimesel sisselogimisel valida “Kõik harjutused” ja tutvuda Kõneravi.ee keskkonna harjutustega.
Teiste ja Sinu loodud harjutused

“Harjutuste jagamine” all saad Sa valida, kas kuvada Sinu loodud harjutusi või teiste spetsialistide loodud avalikke harjutusi.

Harjutuste filtrid

Kõneravi.ee keskkonnas on hetkel 159 avalikku harjutust. Selleks et nende seast sobivaid harjutusi kiiremini üles leida, on Sul võimalik menüüs harjutusi filtreerida järgmiste kategooriate alusel:

 • Vanuserühma filter võimaldab Sul leida kiiremini üles oma lapsele eakohased harjutused või afaasikutele sobivad harjutused.
 • Keele valdkonna filter võimaldab Sul leida kiiremini üles kõnetaju, hääldamise, sõnavara, grammatika, suhtlemise, lugemise ja kirjutamise harjutused.
 • Keele tasandi filter võimaldab Sul leida kiiremini üles kõneautomatismi, sõna-, sõnaühendi, lause- ja tekstitasandi ülesanded.

“Sujuva kõne harjutused” all on täiskasvanud kogelejatele mõeldud harjutused (kuus mees- ja kuus naishäälega).

Vali menüüst sobivad harjutused ja tutvu vastava harjutuste kataloogiga lehe põhiosas.
Harjutuse otsimine

Kõneravi.ee keskkonnas on Sul võimalik harjutusi pealkirja järgi otsida, kasutades selleks otsinguriba.

Otsinguriba saad kasutada kõikides Kõneravi.ee kataloogides ja ka harjutuskavas.

Harjutuste kataloog

Harjutuste kataloog koosneb harjutuste blokkidest, mis on kuvatud lähtuvalt Sinu valitud kategooriatest. Iga blokk koosneb pealkirjast, kirjeldusest ja harjutustest. Kirjeldus aitab Sul harjutuste sisu ja eesmärki paremini mõista.

Iga harjutuse juures on nupp “Alusta”, millelt pääsed harjutusele ligi.

Vali kataloogist harjutus, millega soovid tutvuda. Klikka selle juures nupul “Alusta”.

Esmalt avaneb harjutuse infoleht, millest leiad järgmise info harjutuse kohta:

 • Kuidas harjutust kasutada?
 • Miks on harjutus vajalik?
 • Mida harjutus arendab?

Info kõrval on järgmised nupud:

Alusta harjutust”: sellel nupul klikates saad Sa harjutust alustada.

Vaata tulemusi”: sellel nupul klikates näed Sa pärast harjutuse esimest läbimiskorda patsiendi tulemusi statistilises vaates. Nii on Sul võimalik ajas patsiendi arengut hinnata.

Lisa lemmikuks”: see nupp on logopeedi või õpetaja vaates ebavajalik.

Määra see harjutus kasutajale” / “Eemalda määratud harjutus”: see nupp võimaldab Sul seda harjutust patsiendile määrata või seda patsiendile määratud harjutuste seast eemaldada.

Harjutuse sisuvaatele pääsed ligi, kui klikkad harjutuse avavaates nupul “Alusta harjutust”.

Harjutuse vaates näed järgmisi komponente:

 • Harjutuse sisu (lehe põhiosas)
 • Harjutuse pealkiri ja kestus (ülal vasakul)
 • Harjutuse seaded ja väljalogimise nuppu (ülal paremal)
Kontrolli heliga tehtavate harjutuste juures kindlasti, et Su arvuti või nutiseadme kõlarid ja mikrofon oleksid sisse lülitatud.

Iga harjutus koosneb ülesannetest. Iga ülesande järel antakse patsiendile vahetut tagasisidet. Õiget vastust tähistab roheline värv. Valet vastust tähistab punane värv.

Harjutuse järel kuvatakse patsiendile ta tulemusi protsentuaalselt.

Oma õigete ja valede vastuste statistikat näeb patsient harjutuse avavaates nupult “Vaata tulemusi”.

Juhised harjutuskava kasutamise kohta ilmuvad siin peagi.

Kui klikkad avalehel nupul “Loo”, siis avaneb esmalt “Harjutuse mallid” vaade. Lehekülje pealdises näed menüüd, kus on viis nuppu.

Nupp “Avaleht”

See nupp viib sind lehele, mis on sarnane avalehega. Siin on kolm nuppu: “Loo”, “Muuda” ja “Vaata”.

Kui klikkad nupul “Loo”, siis avaneb “Harjutuste mallid” leht.

Kui klikkad nupul “Muuda”, siis avaneb “Harjutused” leht.

Kui klikkad nupul “Vaata”, siis juhitakse Sind avalehele tagasi.

Nupu “Avaleht” kaudu juhitakse Sind nendele lehtedele, millele Sa ka kohe otse menüüst ligi pääsed. Seetõttu kaotame selle nupu peagi ära ning soovitame Sul seda hetkel lihtsalt ignoreerida.

Nupp “Harjutused”

Sellelt nupult näed Sa kõikide loodud harjutuste, nii enda kui teiste omade, seadeid. Siin saad Sa enda harjutusi muuta.

Nupp “Harjutuste mallid”

See nupp avaneb kohe pärast sisselogimist ja võimaldab Sul luua uusi harjutusi.

Nupp “Vaata”

See nupp viib sind tagasi avalehele.

Nupp “Logi välja”

See nupp logib Su kõneravi.ee keskkonnast välja.

Tutvu esmalt harjutuse mallidega. Püüa mõelda läbi, kas ja kuidas saaksid Sa neid enda harjutuse esitamiseks kasutada.

Kui oled endale sobiva malli leidnud, siis klikka selle all oleval nupul “Loo”.

Mallide nimistus on hetkel ka Mall 3a. Soovitame Sul seda praegu ignoreerida, kuna too mall on alles testimisel ning juhendit veel pole.

Harjutuse korrektseks sisestamiseks tuleb Sul täita kolme tüüpi väljad: harjutuse sisu, harjutuse kirjeldus ja harjutuse sätted. Need on eraldi sisulehtedel, mille lingid on Sulle nähtavad iga malli juures vasakul olevas menüüs. Osa välju on vaikimisi täidetud. Täida (soovitavalt kõik) väljad ja klikka seejärel ülemisel menüüribal paremal oleval nupul “Salvesta”.

Harjutus

“Harjutus” all saad Sa sisestada harjutuse sisu. Siin saad Sa sisestada või valida harjutuse loomiseks vajalikud sõnad, pildid või helifailid. Pilte ja helifaile saad Sa oma harjutusse üles laadida Kõneravi.ee meediavaramust, kus neid on hulgaliselt.

Iga harjutus koosneb ülesannetest ehk blokkidest. Et lisada harjutusse uut ülesannet, klikka lehe all paremas nurgas oleval nupul “Lisa järgmine blokk”. Iga uus ülesanne või blokk ilmub patsiendi vaates uuel ekraanil.

Kirjeldus

“Kirjeldus” all tuleb Sul oma harjutus patsiendi jaoks lahti seletada. Siin tuleb Sul esmalt sisestada harjutuse pealkiri. Vali selline pealkiri, mis eristub teiste harjutuste pealkirjadest piisavalt.

Seejärel tuleb Sul lihtsate sõnadega kirjeldada oma harjutuse järgmisi aspekte:

Objektid ja funktsioonid, mille oled harjutusele lisanud (tekst, pilt, heli jne) – nähtav patsiendile harjutuste kateloogis harjutuse kirjelduses

Lühikäsklus patsiendile selle kohta, mida ta tegema peab – nähtav teatud mallides harjutuse kohal

Pikem kirjeldus selle kohta, mida patsient tegema peab (toimingute järjekord, harjutuse mehhanism, tulemuse hindamine jne) – nähtav patsiendile harjutuse avavaates

Probleem, mille lahendamiseks on harjutus loodud – nähtav patsiendile harjutuse avavaates

Kõnefunktsiooni osaoskus, mida harjutus arendab – nähtav patsiendile harjutuse avavaates

Lõpuks tuleb Sul valida harjutuse tüüp ja keeletasand, mille kohta harjutus käib. Harjutuse tüüpe saad Sa valida vaid ühe. Keeletasandeid võid Sa soovi korral valida mitu. Vastavalt nendele valikutele kuvatakse Su harjutus harjutuste kataloogi vastavas kaustas.

Sätted

“Sätted” all saad Sa määrata, kuidas harjutus käitub. Siin on hulgaliselt sätteid, mis on kõik eeltäidetud. Üks osa sätteid on kõikidele mallidele ühised, teine osa sätteid on mallipõhised. Kõige olulisemad sätted puudutavad soovitatavat harjutamise kestvust ja harjutuse jagamist (nähtavust).

Soovitatav harjutamise kestvus” alt saad määrata aja, kui kaua patsient peaks harjutust ühel korral tegema. Patsient näeb harjutust tehes siin määratud aega ekraani vasakul ülaosas tiksumas. Vaikimisi kestvus on 10 minutit. Kui harjutuse läbitegemiseks kulub vähem aega, siis vali kindlasti adekvaatne läbimisaeg, et patsient teaks, kui pikk harjutus teda ees ootab.

Harjutuse jagamine” alt saad määrata, kas Su loodud harjutus on nähtav vaid Sulle või kõikidele teistele kasutajatele. 

Kui Sa alles õpid Kõneravi.ee keskkonnas harjutusi looma tundma ega soovi neid teistega jagada, siis märgi kõik sellised harjutused kindlasti privaatseks. Kõik loodavad harjutused on hetkel vaikimisi avalikud. Kui Sa soovid loodud harjutust oma patsientidele määrata, siis tee harjutus avalikuks. Sel juhul näevad seda ka kõik teised Kõneravi.ee platvormi kasutajad.

Et harjutust avaldada, peavad Sul olema täidetud vähemalt järgmised väljad:

 • “Harjutus”: kogu harjutuse sisu (vähemalt 1 ülesanne/blokk)
 • “Kirjeldus”: harjutuse pealkiri
 • “Kirjeldus”: harjutusele lisatud objektid ja funktsioonid
 • “Kirjeldus”: harjutuse tüübi ja keeletasandi valik
Soovitame Sul siiski täita kõik väljad ja mõelda läbi kõik sätted, et anda patsiendile piisav hulk infot harjutuse kohta ning tagada, et harjutus toimib nii, nagu oled soovinud.

Kui soovid harjutust kustutada, siis ava vasakul olevast menüüst “Sätted”, keri alla ning klikka paremal all oleval nupul “Kustuta”.

Alltoodud nuppudelt leiad harjutuste loomise juhendid eraldi mallide kaupa. Esimest korda uue malliga harjutusi luues soovitame Sul need juhendid eraldi aknas lahti hoida.

Mall 1: Heli-pilt
Mall 3: Pildi valik heli järgi
Mall 5: Sõna valik pildi järgi
Mall 5a: Sõna valik teksti järgi
Mall 5b: Sõna valik pildi ja teksti järgi
Mall 6: Tähtede või sõnade järjekord
Mall 7: Kirjutamine pildi abil
Mall 7a: Kirjutamine heli ja pildi abil
Mall 8: Kõneautomatism
Mall 9: Sobitamine

Valinud sinisel ribal olevast menüüst “Harjutused”, näed Sa kõiki enda ja teiste loodud harjutusi.

Enda loodud harjutusi saad Sa muuta, klikates harjutuse all oleval nupul “Muuda”. Avaneb sama vorm mis harjutuse loomise vaates.

Teiste loodud harjutusi Sa muuta ei saa, ehkki ka nende all on kuvatud nupp “Muuda”. Kui Sa teiste loodud harjutuste sisu muuta püüad ja seejärel nupul “Salvesta” klikkad, siis Su muudatus ei salvestu.

Kui Soovid enda loodud harjutust kustutada, siis vali ava harjutus, vali vasakul olevast menüüst “Sätted”, keri ekraanil alla ning klikka all paremal oleval nupul “Kustuta”.

Et näha enda loodud harjutust nii, nagu patsiendi seda näeks, tee järgmist:

 1. Klikka menüüs nupul “Vaata”, et minna tagasi avalehele.
 2. Klikka nupul “Harjuta”.
 3. Mine suvalise patsiendi vaatesse või lisa uus (kasvõi fiktiivse e-posti aadressiga) patsient ja ava tema vaade, klikates tema nimel.
 4. Vali vasakul olevast menüüst “Harjutuste” alt “Kõik harjutused” ning “Harjutuse jagamine” alt “Minu loodud”.
 5. Vali katalogoogist enda loodud harjutus, mida soovid patsiendi vaates näha.
 6. Klikka harjutuse all oleval nupul “Alusta”.
 7. Klikka harjutuse eelvaates oleval nupul “Alusta harjutamist”. Avaneb harjutus patsiendi vaates.
Sa näed patsiendi vaates kõiki enda loodud harjutusi, olenemata sellest, kas Sa oled need avalikuks teinud. Patsient ise näeb oma kataloogis kõiki avalikke harjutusi ning vaid neid Sinu loodud harjutusi, mille Sa oled avalikuks teinud. Muus osas on patsiendi vaade, nagu Sina seda näed, ning patsiendi enda vaade identsed.