6-7-AASTANE LAPS

Milline on 6-7-aastase lapse normaalne kõne?
 • Laps suhtleb meelsasti eakaaslaste ja täiskasvanutega.
 • Lapse hääldus on selge ja korrektne.
 • Laps kasutab õigesti erinevaid grammatilisi vorme ja saab nendest aru.
 • Laps mõistab kaudseid ütlusi.
 • Laps väljendab oma kõnes tundeid ja emotsioone.
 • Lapse laused on omavahel seotud ning ta kasutab jutustamisel liitlauseid.
 • Laps oskab jaotada sõnu häälikuteks ning määrata häälikute arvu ja asukohta sõnas.
 • Laps tunneb tähti ja numbreid.
 • Laps suudab veerida lihtsaid sõnu kokku.
 • Laps oskab kirjutada oma nime ja lihtsamaid sõnu.
 • Laps teab oma aadressi ja vanust.

Laps on kooliks valmis.

 

Kuidas lapsega suhelda?

 

 

Millal vajab laps logopeedilist abi?
 • Laps hääldab valesti ühte või mitut häälikut.
 • Lapse sõnavara on vähene ja ebatäpne.
 • Laps on jutustamisel napisõnaline ja nimetab tegevusi.
 • Lapsel on suhtlemisraskused.
 • Lapsel ei jää tähed ja numbrid meelde ning ta kirjutab neid peegelkirjas.
 • Laps ei suuda jaotada sõnu häälikuteks ega määrata häälikute asukohta sõnas.
 • Lapse ei oska lugeda lühikesi, lihtsaid sõnu.

 

Milliseid kõneravi.ee harjutusi lapsega teha?

Häälikuanalüüs:

 • Esimese tähe määramine sõnas 1 (täishäälikud) ja 2 (kaashäälikud)
 • Viimase tähe määramine sõnas (transport)
 • Tähtedest sõna koostamine 1 (4 tähte sõnas)
 • Tähtedest sõna koostamine 2 (4 tähte sõnas)
 • Tähtedest sõna koostamine 3 (pikemad sõnad)
 • Tähtedest sõna koostamine 4 (pikad sõnad)
 • Tähtedest sõna koostamine 5 (transport)
 • Kuuldud sõna kirjutamine (soovitav vajadusel otsida lihtsamaid kategooriaid ja lühemaid sõnu)

Kui lapsel on lugemisoskus olemas, siis sobivad sõnade lugemise harjutused. Vali paremal üleval olevalt hammasrattalt, kas trüki- või kirjatähed.

 • Lugemine (1-2-silbilised sõnad)
 • Lugemine 2 (1-2-silbilised sõnad)
 • Lugemine 3 (1-silbilised khü-ga sõnad)
 • Terviku osad
 • Riimiritta mittesobiv sõna
 • Pildi ja sõna ühendamine

Täiskasvanu loeb ette:

 • Mõistatused