3-4-AASTANE LAPS

Milline on 3-4-aastase lapse normaalne kõne?
 • Laps räägib enamasti sellest, mis on tema jaoks vahetult tajutav.
 • Laps hääldab sõnades õigesti enamikku häälikutest.
 • Lapsel ei pruugi olla veel kujunenud ühe või mitme raskemini hääldatava hääliku (/r, s, k, õ, ü/) õige hääldus.
 • Lapse kasutatavad laused (3-5-sõnalised) on enamasti grammatiliselt õiged.
 • Lapse sõnavara suureneb pidevalt.
 • Laps teab mõisteid väikesuur, ülesalla, minusinu oma jne.
 • Lapse esitab palju küsimusi.
 • Laps mõistab lühikest tema jaoks tuttava olukorra kohta käivat teksti.

 

Kuidas lapsega suhelda?

 

 

Millal vajab laps logopeedilist abi?
 • Kui lapse kõne on võõrastele arusaamatu ja hääldus ebaselge.
 • Kui lapsel esinevad lasteaias suhtlusraskused.
 • Kui lapse sõnavara on piiratud ning ta kasutab harva 2-3-sõnalisi lausungeid.
 • Kui lapse sõnad ja/või sõnade järjekord lauses on moondunud.

 

Milliseid kõneravi.ee harjutusi teha?
 • Esimesed sõnad (väikelastele)
 • Kuuldud sõna ja pildi seostamine
 • Sõna kordamine (erinevad teemad)
 • Sõna kordamine ajalise viitega
 • Sõnade kordamine (kolmesilbilised sõnad)
 • P-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • M-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • N-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • L-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • K-häälik sõna alguses (järelekordamine)
 • T-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • S-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • V-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • J-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Minimaalpaarid 1 (sarnase kõlaga sõnade eristamine)