2-3-AASTANE LAPS

Milline on 2-3-aastase lapse normaalne kõne?
 • Laps mõistab situatsiooniga seotud kõnet ja korraldusi.
 • Laps eristab oma pereliikmete hääli ja tuttavaid helisid.
 • Laps kuulab täiskasvanu kõnet tähelepanelikult ning kordab sõnu ja lauseid.
 • Laps hoiab täiskasvanuga suheldes silmsidet.
 • Lapse kasutab enamasti 1-2-silbilisi sõnu ning võib pikemaid sõnu lühendada.
 • Laps hääldab sõnades õigesti lihtsamaid häälikuid: /a, e, i, o, u, p, m, t, l/.
 • Laps kasutab suheldes 1-2-sõnalisi väljendeid, mis ei pruugi esialgu olla grammatiliselt õiged.

 

Kuidas lapsega suhelda?

 

 

Millal vajab laps logopeedilist abi?
 • Kui lapse sõnavaras on vaid üksikud tähendusega sõnad.
 • Kui laps ei reageeri ootuspäraselt käsule, keelule ega kiitusele.
 • Kui lapse mäng on manipuleeriv ning ta ei matki õpetatud tegevusi.
 • Kui lapsel esinevad käitumisprobleemid.

 

Milliseid kõneravi.ee harjutusi lapsega teha?

Arvuti kasutamine pole soovitav.