1-2-AASTANE LAPS

Milline on 1-2-aastase lapse normaalne kõne?
 • Laps hakkab kasutama lühikesi, 1-2 silbilisi sõnu.
 • Laps nimetab tegevusi (nt süüa, juua), nimisõnu (nt mõmmi, auto) ja isikuid (nt emme, issi).
 • Laps näitab nimetatud kehaosi või esemeid.
 • Laps täidab lihtsamaid korraldusi (nt vii pall issile).
 • Laps vastab lihtsatele küsimustele (nt kus on auto?).
 • Laps kasutab kehakeelt ja osutab.
 • Laps hääldab selgelt enamikku täishäälikutest.
 • Teise eluaasta lõpuks on lapse sõnavaras vähemalt 20-50 sõna.

 

Kuidas lapsega suhelda?

 

Millal vajab laps logopeedilist abi?
 • Laps ei saa aru igapäevasest kõnest.
 • Lapse kõnes puuduvad arusaadavad sõnad.
 • Laps ei reageeri oma nimele ega kõnetamisele.
 • Laps ei huvitu mängulisest tegevusest.

 

Milliseid kõneravi.ee harjutusi lapsega teha?

Arvuti kasutamine pole soovitav.