7-12-KUUNE LAPS

Milline on 7-12-kuuse lapse normaalne kõne?
  • Lapse lalinasse tekivad erinevad intonatsioonid, mille kaudu väljendab ta emotsioone (nt rõõm või tühi kõht).
  • Laps kuulab ja õpib mõistma kõnet.
  • Laps hakkab reageerima sõnale „ei“ ja muutustele täiskasvanu kõnetoonis.
  • Laps püüab matkida ümbritsevaid hääli ja kõnerütmi.
  • Lapsele meeldib rütmiline muusika ja häält tekitavad lelud.
  • Laps matkib silpe.
  • Lapse kõnesse tulevad esimesed tähendusega sõnad.

 

Kuidas lapsega suhelda?

 

 

Millal vajab laps logopeedilist abi?
  • Kui laps laliseb vähe.
  • Kui lapse häälitsustes puuduvad emotsioonid.
  • Kui pilkkontakt lapsega on lühiajaline või puudub.

 

Milliseid kõneravi.ee harjutusi lapsega teha?

Arvuti kasutamine pole selles vanuses veel soovitatav.