3-6-KUUNE LAPS

Milline on 3-6-kuuse lapse normaalne kõne?
  • Laps kasutab lalisedes kõne-eelseid häälitsusi.
  • Laps hakkab moodustama silpe (mam-mam-mam, ta-ta-ta, pä-pä-pä jne).
  • Laps häälitseb vastuseks, kui teda kõnetada.
  • Laps naeratab.

 

Kuidas lapsega suhelda?

 

 

Millal vajab laps logopeedilist abi?
  • Kui laps ei reageeri täiskasvanu kõnetusele ja häältele.
  • Kui laps laliseb vähe või üldse mitte.
  • Kui laps ei jälgi pilguga liikuvat mänguasja.

 

Milliseid kõneravi.ee harjutusi lapsega teha?

Arvuti kasutamine pole selles vanuses veel soovitatav.