Kasutajakogemus: Kõneravi.ee koolis

Täna kirjutame kõneravi.ee kasutamisest koolis. Oma kogemust jagab Ruuda Lind,  pikaajalise kogemusega haridustöötaja, eripedagoog ja logopeed. Tema enam kui 40-aastase kogemuse hulka mahub töö Tallinna Ristiku Põhikoolis nii logopeedi, klassiõpetaja kui viimased 22 aastat õppealajuhatajana. Paralleelselt on Ruuda panustanud ka eripedagoogika täiendkoolituse lektorina Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis.

Ruuda, kellena Te töötate? 

Viimased 6 aastat olen ka eripedagoogika lektor programmis „Noored Kooli.“ Samuti olen aastaid olnud nõustaja ja nüüd ka koordinaator Tallinna Õppenõustamiskeskuses ja enne seda ka Tallinna Laste Nõustamiskomisjonis.  Hetkel töötangi Tallinna Õppenõustamiskeskuses koordinaatorina ja eripedagoogi ja logopeedina Vanalinna Hariduskolleegiumis. Teostan ka nõustamisi.  

Kasutate oma igapäevatöös ka kõneravi.ee keskkonda. Kaua olete seda teinud ja milleks Te seda peamiselt kasutate?

Jaa, just nii. Olen keskkonda kasutanud kolm aastat, olen väga rahul. Praegu ja ka eelmisel aastal COVID olukorras on see osutunud asendamatuks. 

Toon välja ka viimaseid uuendusi, mis võimaldavad ise koostada ja lisada harjutusi õpilasele ehk harjutuskava loomise võimalus. Nii saan anda õpilasele kohese tagasiside ja lisada vajalikud kommentaarid. Koostan õpilastele nädalaks individuaalse harjutuskava vastavalt õppekavale ja see toimib hästi. 

Millises vanuses lastega Te keskkonda peamiselt kasutate? Milline on õpilaste tagasiside olnud?

Kasutan keskkonda 1. 2. ja 6. klassi õpilastele. 

Tore on see, et lapsed juba ootavad seda hetke, kui tunnis siseneme keskkonda ja teeme seal harjutusi. Kui mõnes tunnis ei ole seda planeeritud, on õpilased kohe küsimas – kas me täna arvutis ei teegi harjutusi? 

“Nad ütlevad, et harjutused on lahedad. “

Millised kõneprobleemid on täna selles vanuses laste hulgas suurimaks probleemiks (Teie hinnangul)?

Kuna tegelen kooliealiste lastega, siis põhilised on lugemis –  ja kirjutamisraskused, sellest tulenevalt on põhirõhk erinevate häälikugruppide häälikupikkuste harjutustel, ka lugemisharjutustel ja sõna häälikulise koostise  harjutustel.

Milline on kõneravi.ee keskkonna suurim lisaväärtus või kasutegur Teie kogemusest lähtuvalt?

Võimalik on kasutada harjutusi kõigil tasanditel- sõna, sõnaühend, lause. Väga head on kõnearenduse harjutused ja üldistus- järeldusoskust arendavad harjutused  – nt 4- liigne. 

Neid võiks isegi rohkem olla. Samuti võiks olla lühikesi lugemistekste vastava hääliku käsitlemise juures koos lisanduvate küsimustega analüüsiks. Kasutegur lastele on kahesuunaline- harjutused ja arvutikeskkonnas töötamine. Muidugi individuaalsete harjutuskavade võimalus. 

Kui oled logopeed, õpetaja või eripedagoog ning soovid oma asutusele luua Kõneravi.ee keskkonnas konto, siis võta meiega ühendust e-kirja teel info@koneravi.ee, kirjuta oma soovidest ja too välja liituvate spetsialistide arv, et saaksime teha pakkumise vastavalt asutuse vajadustele ja soovidele.

Täiendavat lugemist

Harjutuskava – samm nutika logopeedia suunas.

Korduma kippuvate küsimustega saad tutvuda SIIN.

Kõneravi.ee – kellele ja milleks annab lisainfot SIIT.