Kõneravi.ee – kellele ja milleks?

Kõneravi.ee on koostöös Eesti logopeedidega loodud loodud keskkond interaktiivsete harjutustega kõne arendamiseks. Keskkonnas leiab enam kui 100 erinevat harjutust ja üle 1000 vaheldusrikka ülesande, mille valik täieneb ja areneb pidevalt. Selles postituses vaatame lähemalt, kellele ja milleks kõneravi.ee keskkond sobib.

Suures plaanis on keskkond on töövahend spetsialistile ning abivahend tavakasutajale kõne arengu toetamiseks.

Abivahend logopeedile/õpetajale laste kõneraviks

Logopeedid saavad harjutusi patsiendiga läbi teha nii tavapärase logopeedi visiidi käigus kabinetis kui kasutada harjutusi ka kodutöö vormis iseseisva tööna. Õpetajad leiavad abimaterjali ja harjutusi nii mahajääjatele kui kakskeelsetele lastele, et toetada laste kõne arengut ja paranemist.

Täna kasutatakse kõneravi.ee enam kui 400 haridus-, laste- ja raviasutuses üle Eesti.

Hiljuti alustasime koostöös Tallinna Haridusametiga pilootprojektiga, mille eesmärgiks on uurida interaktiivse harjutuste keskkonna koneravi.ee kasutamist laste kõneravis ja lasteaedadele loodavat lisaväärtust. Seitse kuud kestvas uuringus (käesoleva õppeaasta lõpuni 2021. aastal) osaleb kümme Tallinna lasteaeda, kus on olemas logopeed ja/või eripedagoog ning kümme lasteaeda, kus nimetatud spetsialist(id) puuduvad.

Porkuni kooli logopeed/ eripedagoog Tea Aavik kommenteeris kõneravi.ee kasutamist oma igapäevatöös järgmiselt:
“See on suurepärane keskkond mitmekesistamaks logopeedi tööd. Kuna lastele meeldib arvuti juures tegutseda, siis teevad nad seda meelsasti ja meil on rõõm, et harjutused sobivad ka Porkuni Kooli lastele. Suur pluss on, et saame harjutusi ise luua just lapse eripära arvestades. Puhas rõõm on kui kõnetu laps hakkab teie harjutusvara kuulates järsku sõna järele kordama. Ka suuremad lapsed saavad eripalgelisest harjutusvarast palju kasu nii kõne kui lausete paremaks mõistmiseks, paraneb lugemis- ja kirjutamisoskus. Suur kummardus Teile tehtud vaeva eest.”

Sobib iseseisvateks kõneharjutusteks kodus

Kõneravi.ee-st leiab suure hulga kasulikke soovitusi oma lapse kõne arengu hindamiseks ning soovitusi, millal tasub konsulteerida logopeediga. Lisaks hindamisele leiab ka hulga nõuandeid, kuidas ise oma lapse kõne arengut erinevas eas kodus toetada. Lapse kõne hindamisest saad lähemalt lugeda SIIT ning SIIN saab tutvuda erinevate juhistega lapsevanematele.

Iseseisvateks kõneharjutusteks kodus leiab laia valiku erinevaid ülesandeid ja harjutusi, mis toetavad logopeedi juures tehtavat tööd. Keskkond on alati saadaval ning tööövalmis just siis, kui seda vajate või soovite. Harjutuse soorituse kohta tuleb kohene tagasiside ja hea ülevaade. Lapsevanemad saavad oma lapse kõne arengut toetada kodus mitmekesiselt, mugavalt ja kaasahaaraval viisil.

Noorematele kui 4-aastastele lastele ei ole arvuti kasutamine soovitatav, mistõttu on peamisteks kasutajateks eelkooliealised lapsed vanuses 4-7. Selles vanuses laste kõne areneb väga kiiresti ja keeleõpe on alles alguses. Lapsel saab tuvastada nii kõne mahajäämust kui ka kõnearengu häireid. Kooliealistele lastele (vanuses 7-14) pakub kõneravi.ee tuge siis, kui kõne ja keele areng ei toimu ettenähtud tempos ning kes vajavad jätkuvat tuge.

Lisaks laste kõne arengu toetamisele toetab harjutuste keskkond ka igas vanuses trauma üleelanud patsientide taastusravi. Eelkõige siis saavad traumapatsiendid tuge meditsiinilise logopeedi poolt määratud lisaharjutuste sooritamise näol iseseisvalt kodus.

Kristel Tallinnast kommenteerib oma kasutajakogemust järgmiselt:

“Minu 7-aastane tütar harjutab keskmiselt 2-3 korda nädalas. Alustasime juba aasta tagasi logopeedi juhendamisel. Jätkame harjutamist, sest nii paraneb kõne ja soravamaks muutub lugemine.”

Proovi kindlasti 14 päeva KÕNERAVI.EE keskkonda tasuta. Liituda saad SIIN!

Jälgi kindlasti kõneravi.ee FB lehte ja liitu grupiga “Kõne areng ja arendamine”, kust leiad häid nõuandeid spetsialistidelt ning kasulikke materjale lapse kõne arengu jälgmiseks.

Sobib iseseisvaks keeleõppeks

Kõneravi.ee on sobiv ka sobiv eri vanuses eesti keele õppijatele. Näiteks mitmekeelsetest peredes keeleõppe toetamiseks, samuti välisriikides elavatele eestlastele, muukeelsetele elanikele Eestis.

Tatjana Narvast ütleb nii: “Hea alternatiiv teada-tuntud keeleõppe meetoditele, mis sobib hästi ka kodus iseseisvaks harjutamiseks.”

Sobiv terviserikke tõttu kõne kaotanud inimeste kõne taastamiseks

Eesti Afaasialiit soovitab

Kersti Jõgevalt on kommenteerinud oma kogemust järgmiste sõnadega:

“Minu 72-aastane isa on kasutanud Kõneravi.ee keskkonda aktiivselt juba üle aasta. Selle aja jooksul on ta kõne tublisti paremaks läinud. Samuti on muutunud ta rõõmsamaks ja julgeb rohkem juba suhelda.”

Sobib kogelejatele sujuva kõne arendamiseks

Interaktiivsed harjutused sujuva kõne arendamiseks on saadaval kuni 2023. aasta juunini TASUTA. Kogeluse erimooduliga saab tutvuda ja harjutused leiab SIIT. Tegemist on esimeste kogelejatele mõeldud digitaalsete harjutustega Eestis. Info- ja juhendmaterjali kogeluse ja sujuva kõne harjutuste kohta leiab:

Sujuva kõne harjutused valmisid 2020. aastal eesmärgiga aidata täiskasvanud kogelejatel (alates 14-aastased) kogelusest vabaneda. Kuus interaktiivset harjutust loodi Eesti Kogelejate Ühingu ja Cognuse OÜ koostöös. Harjutuste autor on Hardi Sigus Eesti Kogelejate Ühingust. Juhendmaterjali koostas SA Tallinna Lastehaigla logopeed Maret Jahu.

Materjal on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

 

Proovi kindlasti 14 päeva KÕNERAVI.EE keskkonda tasuta. Liituda saad SIIN!

Jälgi kindlasti kõneravi.ee FB lehte ja liitu grupiga “Kõne areng ja arendamine”, kust leiad häid nõuandeid spetsialistidelt ning kasulikke materjale lapse kõne arengu jälgmiseks.