Pilootuuring Tallinna lasteaedades

koneravi_tallinna_haridusamet_koostoo

Tallinna Haridusamet ja Cognuse OÜ (koneravi.ee) sõlmisid koostöölepingu, et viia kahekümnes Tallinna lasteaias läbi kõneravi pilootuuring. Projekti eesmärk on uurida interaktiivse harjutuste keskkonna koneravi.ee kasutamist laste kõneravis ja lasteaedadele loodavat lisaväärtust. Seitse kuud kestvas uuringus (käesoleva õppeaasta lõpuni) osaleb kümmeTallinna lasteaeda, kus on olemas logopeed ja/või eripedagoog ning kümme lasteaeda, kus nimetatud spetsialist(id) puuduvad.

Interaktiivne kõneharjutuste keskkond Kõneravi.ee on töötatud välja Eesti juhtivate logopeedide ja Cognuse OÜ meeskonna koostöös.  Keskkonnast leiab enam kui 100 harjutust ja 1000 ülesannet kõneravi ja keeleõppe toetamiseks. Käesoleva projekti eesmärk on innustada logopeedita lasteaedade õpetajaid interaktiivse keskkonna toel aktiivsemalt laste kõneravis osalema. Spetsialistidega lasteaedades toetab koneravi.ee harjutuskeskkond täis- või osakoormusega logopeede nende igapäevatöös.

Pilootprojektis osalemiseks saadeti kutsed neile lasteaedadele, kes olid juba varasemalt näidanud üles huvi antud keskkonna kasutamiseks ja valikul lähtuti ka sellest, et igast linnaosast oleks mõni lasteaed esindatud.

Cognuse OÜ pilootprojekti koordinaatori Birgit Kriegeri hinnangul on tänuväärne, et pilootuuring kaasab korraga kõiki olulisi osapooli: lapsed, vanemad, lasteasutused ja nende spetsialistid, kohaliku omavalitsuse ja Cognuse OÜ loodud tehnoloogilise lahenduse. “Meil on hea meel, et koostöös Tallinna Haridusametiga saame panustada laste kõneravi arengusse ning toetada spetsialistide ja rühmaõpetajate igapäevatööd. See uuring võimaldab hinnata tehnoloogiliste lahenduste mõju ja väärtust erinevate huvigruppide lõikes,” lisab Krieger.

Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Marika Pettai sõnul annab koostööprojekt võimaluse leevendada koolieelsetes lasteasutustes valitsevat tugispetsialistide puudust. „Tänu kõneravi pilootuuringule saame jälle sammukese lähemale sellele, et iga logopeedilist tuge vajav laps selle toe ka saaks,“ sõnab Pettai.

Cognuse OÜ on tervisetehnoloogia ettevõtte, mil on pikaajaline kogemus erinevate tervishoiuvaldkonna lahenduste loomisel nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. 

www.koneravi.ee