Ettevõtete koostöö leiab lahendusi

Haridustehnoloogia ettevõtete Kõneravi ja Jutupliiatsi koostöös leiavad laste logopeedilised probleemid peagi lahenduse

Logopeedide puudus, pikad ootejärjekorrad ning distantsõppel süvenenud õpiraskused julgustasid kogemustega haridustehnoloogia ettevõtteid probleemile lahendust otsima.

Logopeedide ja tugispetsialistide nappus Eesti lasteaedades ja koolides on jätkuvaks murekohaks. OSKA Kutsekoja (2021) uuringu andmetel suurendas kaugõpe olemasolevate logopeedide ja tugispetsialistide töökoormust varasemaga võrreldes veelgi. Kutsekoja uuringus osalenud tugispetsialistide hinnangul on lähiaastatel süvenemas individuaalset abi vajavate laste osakaal. Tekib ka üha kasvav vajadus logopeediliste materjalide ning nende kättesaadavuse järele.

Aastal 2018 töötas Eesti lasteaedades 354 ning üldhariduskoolides 248 logopeedi. Kuigi logopeediks õppijate osakaal on tõusutrendis, ei kata see järgnevate aastatega kasvavat vajadust.

“Tugispetsialistide puudus on tõsine probleem. Muret teevad ka üsna pikad ooteajad: näiteks Ida-Tallinna Keskhaiglas on logopeedi vastuvõtule pääsemise ooteaeg praegusel hetkel kaks kuud. Meie kahe võrgustikuliikme — Kõneravi ja Jutupliiatsi koostöö aitab logopeede, lapsi ja nende vanemaid senisest rohkem toetada. Samavõrd oluline on ergutada omavahelist koostööd erinevate organisatsioonide ja ettevõtete vahel, mille tulemusena on võita ennekõike teenuse kasutajal, aga ka tegijatel,” ütleb EdTech Estonia tegevjuht Annely Tank.

Haridustehnoloogia ettevõte Jutupliiats ühendab traditsioonilist ja digitaalset keskkonda. Jutupliiats on harilik lasteraamat ent digitaalne kaasaskäiv pliiats teeb raamatust mängulise õpikeskkonna. Suunates pliiatsi raamatus olevatele piltidele, kuuleb laps, millest tema väljavalitud tegelaskujud räägivad. Mänguline raamat on mõeldud eelkooliealistele lastele kõne efektiivseks arendamiseks. Lahendus on tänaseks jõudnud sadadesse lasteaedadesse ja on kasutusel ka keelekümblusprogrammis.

“Jutupliiatsi interaktiivsed raamatud, mängud ning Kõneravi.ee platvorm annavad logopeedidele ja õpetajatele töövahendid, kus on võimalik kombineerida metoodilisi kõneharjutusi mänguga ning kinnistada õpitut läbi erinevate tegevuste ja keskkondade,” ütleb Laura Päit, Jutupliiatsi ettevõtte asutaja ja tegevjuht.

Aastal 2013 kuue Eesti logopeedi poolt loodud Kõneravi.ee on kasutuses enam kui 400 haridus-, laste- ja raviasutuses üle Eesti, pakkudes enam kui 1000 metoodilist ülesannet. Logopeedid kasutavad keskkonda igapäevase töövahendina, viies patsientidega harjutusi läbi tavapärase visiidi käigus. Samuti sobivad ülesanded iseseisvalt kodus lahendamiseks nii lapsele kui täiskasvanule. Harjutused on mitmekesised alates häälikuseadest kuni keerukamate vajadusteni. Nende sisu ja raskusaste on hõlpsasti kohaldatavad vastavalt vajadusele. Leheküljelt leiab ka suurel hulgal kasulikke soovitusi lapse kõne arengu hindamiseks ning nõuandeid, millal tasub konsulteerida logopeediga.

Kogemustega haridustehnoloogia ettevõtted on nüüdsest ühendanud oma jõud, pakkudes senisest paremat võimalust materjalide kättesaadavusel. Kõneravi.ee kasutajad saavad kahe nädala jooksul tasuta tutvuda Jutupliiatsi raamatute valikuga. Jutupliiatsi valinud saavad tasuta 30 päeva jooksul kasutada Kõneravi.ee keskkonda.

“Hetkeolukord nõuab spetsialistidelt ja lapsevanematelt julgust proovida ja kasutada uudseid lahendusi. Antud koostööprojekt on hea näide sellest, kuidas integreerida uuenduslikud lahendused teraapiasse,“ räägib Birgit Krieger, Kõneravi.ee koordinaator.

Kõneravi.ee ja Jutupliiats kuuluvad EdTech Estonia klastrisse, mille peamisteks tegevusteks on järelkasvu tagamine haridusinnovatsioonis, koostöö suurendamine õpetajate, õppurite, lapsevanemate, haridusasutuste ja riigiga.