Logopeedi vaade: Kõneravi.ee kasutamine

Logopeed on kõneravi.ee üks peamistest kasutajatest, kelle töös on interaktiivsete harjutuste keskkonnal kõneteraapiat toetav roll.  Selles postituses  keskendume kõneravi.ee kasutamise peamistele plussidele logopeedilises teraapias.

Kõneteraapiakeskuse kliinilised logopeedid Lea Kübar ja Darja Parts kasutavad kõneravi.ee toetava vahendina oma töös igapäevaselt. Järgnev ülevaade põhineb nende pikaajalisel kasutajakogemusel ning toob välja hüved ja plussid nii logopeedi enda, kasutaja/patsiendi, kui ka tulemuste vaatest.

Logopeed:

 • Väiksem paberi- ja printimiskulu, sest digitaalse keskkonnaga töötades puudub vajadus pidevalt materjali printida nii teraapias kui kodus kasutamiseks.
 • Toetav vahend sobib nii kontaktteraapiaks kui ka kaugteenuse osutamiseks. Teraapia osutamine saab jätkuda ka olukorras, kus seda tuleb teha distantsilt.
 • Heli ja pildi kasutamine teevad teraapia mitmekesisemaks võrreldes näiteks klassikalise raamatu kasutamisega.
 • Harjutuste täiendamine, loomine ja korrigeerimine on lihtne, mugav ja kiire. Logopeedina saab kasutada nii teiste loodud harjutusi kui luua ise vajalikke harjutusi ning muuta hõlpsasti harjutuste sisu vastavalt vajadusele.
 • Avalikud harjutused, mida näevad kõik keskkonna kasutajad ja personaalsed harjutused personaalsete piltidega, mida saab kohaldada vastavalt konkreetsele teraapiavajadusele.

Kliiniline logopeed Lea Kübar

Tavakasutaja:

 • Keskkond on kasutajale atraktiivne, mis motiveerib teda rohkem harjutama.
 • Laps sooritab harjutusi oluliselt sagedamini kui ta teeks seda nt paberilehel oleva harjutusega, kuna harjutused on mitmekesised, piltide ja heliga.
 • Laps saab samaväärse materjali, mida kasutas teraapias, ka kodus kasutamiseks.
 • Soorituste kordade arv on suurem, mis aitab kaasa paremate tulemuste kiiremale saavutamisele.

Tulemused:

 • Interaktiivse harjutuskeskkonna kasutamine võimaldab teha tööd suurema hulga teraapiat vajavate patsientidega. Tänu suuremale iseseisva töö mahule ja motivatsioonile tulevad tulemused kiiremini ning oskused kinnituvad kiiremini.
 • Logopeed ei pea tegelema nende oskustega, millega pole ilmtingimata vajalik logopeedi juuresolu. Ta määrab täpselt õige raskusastme, jälgib selle sooritamist ning vajadusel muudab tõstab raskusastet.
 • Teraapia kogupikkus on vähenenud, kuna tulemused tulevad kiiremini.

Kliiniline logopeed Darja Parts

Töövahend logopeedi töös:

 • Kõneravi ei asenda logopeedi ega ole logopeedi säästuvariant.
 • Erivajadustega laste puhul ei asenda kõneravi.ee logopeedi ja kasutamine toimub logopeedi juhendamisel.
 • See on töövahend, mis on abiks nii individuaalses töös kui ka rühmatöös. Ka logopeed lähtub iga lapse puhul individuaalsest tasemest ja valib harjutuse täpselt sobivas raskusastmes.

Töövahend õpetaja töös:

 • Kõneravi.ee on kindlasti on abiks individuaalse arenduskava täitmisel kui lapsel on tavalise koolieelse alushariduse õppekava täitmine raskendatud. See on ka abivahendiks lisaülesannete andmisel kiirema edasiminekuga või andekatele lastele.
 • Interaktiivne tööriist võimaldab kinnistada omandamisel olevat materjali mängulises keskkonnas. Lisaks pakub see võimalusi kaasata õppeprotsessi ka lapsevanemaid ja kodu.

Kasutajakogemus: kõneravi.ee kasutamine erivajadustega laste koolis

Porkuni kooli logopeed Tea Aavik võtab oma kasutajakogemuse kokku järgmiselt:

“Kõneravi.ee on suurepärane keskkond mitmekesistamaks logopeedi tööd. Lastele meeldib arvutiga tegutseda ja me tunneme suurt rõõmu, et harjutused sobivad ka erivajadustega laste kooli lastele. Hindame kõrgelt võimalust, et saame harjutusi ise luua lapse individuaalset eripära arvestades. Puhas rõõm on kui kõnetu laps hakkab kõneravi.ee harjutusvara kuulates sõna järele kordama. Ka suuremad lapsed saavad eripalgelisest harjutusvarast palju kasu nii kõne kui lausete paremaks mõistmiseks, paraneb lugemis- ja kirjutamisoskus. Suur kummardus Teile tehtud vaeva eest!”

Täiendavat lugemist

Spetsialisti kasutusjuhendiga saad lähemalt tutvuda SIIN.

Korduma kippuvate küsimustega saad tutvuda SIIN.

Kõneravi.ee – kellele ja milleks annab lisainfot SIIT.

Kui oled logopeed, õpetaja või eripedagoog ning soovid oma asutusele luua Kõneravi.ee keskkonnas konto, siis võta meiega ühendust e-kirja teel info@koneravi.ee, kirjuta oma soovidest ja too välja liituvate spetsialistide arv, et saaksime teha pakkumise vastavalt asutuse vajadustele ja soovidele.