Nutikad lahendused tulevad lastele appi

Koolide sulgemine on raskendanud laste ligipääsu psühholoogilistele ja logopeedilistele teenustele. Tugispetsialistide toe kättesaadavus oli piirkonniti keeruline juba kriisiolukorra eel, nüüdseks on olukord veelgi halvenenud. Innovaatiliste digilahenduste abil saame olukorda parandada, kergendades ligipääsu psühholoogi ja logopeedi teenustele. Lisaks pakume spetsialistidele tuge suurendades kaasaegsete töövahendite kättesaadavust.

„Rõõm, et koos EdTech Estonia, Haridus- ja Noorteameti ning meie erinevate haridusvaldkonna tehnoloogiaettevõtetega saame toetada tugispetsialiste lahendustega, mis aitavad neil teha oma tööd paremini, tõhusamalt ja nutikamalt. Loodan, et need digilahendused on abiks paljudele,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Kuue silmapaistva logopeediga koostöös loodud Kõneravi.ee toetab laste kõneravi jätkumist ka ajal, mil kontaktteraapiat on keeruline pakkuda. Täna kasutab keskkonda ligi 400 laste- ja raviasutust üle Eesti ning enam kui 3500 tavakasutajat kodudes.  “Hetkeolukord nõuab spetsialistidelt ja lapsevanematelt julgust proovida ja kasutada uudseid lahendusi, “ ütleb Birgit Krieger, Kõneravi.ee koordinaator.

Psühholoogiadoktor Kadri Haljas, Triumf Health asutaja ja tegevjuht lisab: “Laste vaimse tervise kriisis olime juba enne koroonaviiruse pandeemiat. Psühholoogilise abi kättesaadavus on olnud madal. Meil ei ole piisavalt lastega tegelevaid vaimse tervise eksperte ei raviasutustes ega ka koolis. Tugispetsialistid on olemas vaid kolmandikus koolidest.”

2020. aastal ilmunud “Vaimse tervise roheline raamat” toob välja kasvava vajaduse nende teenuste järele, esitades tõsise väljakutse tervishoiusüsteemile. Raamat rõhutab jätkusuutlike digilahenduste arendamise vajadust psüühika probleemide ennetamisel.

“Seda teeme ka Triumf Health meeskonnas. Oleme loonud digisekkumise laste vaimse tervise väljakutsete ennetamiseks. Meie eesmärk on teenuste kohese kättesaadavuse tagamine kõikidele lastele, sest olukord on kriitiline.“

EdTech Estonia peamisteks tegevusteks on järelkasvu tagamine hariduse innovatsioonis, koostöö suurendamine õpetajate, õppurite, lapsevanemate, haridusasutuste ja riigiga ning sektori ekspordi suurendamine. “Eesti haridusse annavad suure panuse ka meie enda kodumaised haridustehnoloogia ettevõtted. EdTech Estonia ja Startup Estonia koostööga soovime hariduse arengut hoogustada,” märgib EdTech Estonia tegevjuht Annely Tank.

8 tööriista toetamaks koolide tugispetsialistide tööd:

 • Kõneravi.ee – koostöös logopeedidega loodud harjutuskeskkond kõne parandamiseks. Töövahend spetsialistile nii laste- kui raviasutuses, abivahend tavakasutajale koduseks kasutamiseks. Enam kui 1000 ülesannet võimaldavad harjutada sobival ajal, sobivas kohas. Keskkond sobib ka keeleõppeks.
 • ALPA Kidsi rakendust kasutatakse palju just haridusliku erivajadusega laste ning muu kodukeelega õpilaste puhul. ALPA Kids teeb koostööd logopeedidega, kes rakendust enda töös kasutavad. Haridusasutustele on rakendus selle õppeaasta lõpuni tasuta. Osaliselt on sisu tasuta kõigile soovijatele.

 • Rakendust ELIIS kasutavad aktiivselt ka tugispetsialistid ja logopeedid lasteaias. Nende kasutuses on lapse profiili kaardid, mida nad täidavad, et jälgida ja analüüsida HEV laste käekäiku.

 • Helge Kool aitab tervisekriisis koolide tugispetsialiste. Helge veebirakendus võimaldab õpilastele saata ankeete ja tuvastada nende peamiseid murekohti. Andmed koondatakse klasside lõikes kooli raportisse. See protsess võimaldab tugispetsialistidel oma ressurssi kriitilisemate probleemide lahendamisel täpsemalt suunata.

 • Jutupliiatsit kasutatakse lapse keele- ja kõne arengu individuaalseks toetamiseks. Mängud rikastavad sõnavara ja tutvustavad grammatikat, aidates lapsel mõista keele struktuuri ning saada aru, kuidas kirjutatud teksti loetakse.

 • Opiqus on tasuta lihtsustatud õppekava järgivad digiõpikud matemaatikas, loodus- ja inimeseõpetuses. Opiqu LÕK digiõpikud on leitavad siin: t.ly/gJrH

 • Triumfland Saga – teaduspõhine psühholoogiline õppemäng toob lasteni keskkonna, mille abil ennetada vaimse tervise probleemide tekkimist. Lahendus on 7-14 aastastele lastele tänu partnerite toele eriolukorra lõpuni tasuta kättesaadav.

 • Clanbeat – õpilaste heaolu ja iseseisvsumist õppimisel toetav eesti- ja venekeelne rakendus, mis on välja töötatud koostöös hariduspsühholoogide Grete Arro ja Kati Ausiga, andes koolidele võimaluse märgata õpilasi, kes vajavad oma heaolu juhtimisel lisatuge – ning mis kõige olulisem, aitab õpilastel märgata enda elus toimuvat ning olla kontaktis iseenda ja teistega oma klassis.

  Lisaks Eestile leiab suurepäraseid lahendusi ka naaberriikidest. Näiteks düslektikutel ja ka teistel lastel aitab lugema õppida Soomes Jyväskylä Ülikoolis välja töötatud GraphoGame.

  Ühendusse EdTech Estonia kuulub 28 haridusvaldkonna ettevõtet. Tegevusi aitavad ellu viia Haridus- ja Noorteamet ja KredEx SA iduettevõtete üksus Startup Estonia.

  Allikas: pressiteade EdTech Estonia, 10. märts 2020