Kõneharjutused

 

Kõneharjutused  on logopeedide poolt välja töötatud harjutused, mida kasutatakse kõne arendamiseks ja keeleoskuse parandamiseks. Kõneharjutusi on väga palju erinevaid ning need sisaldavad erinevaid elemente nagu helid, pildid, tekstiväljad jne. Harjutused jagunevad valdkondade kaupa: hääldamine, kõnetaju, sõnavara, grammatika, suhtlemine, lugemine ja kirjutamine. Samuti on harjutusi erinevate keele tasandite, näiteks tähe ja hääliku, silbi, sõna, sõnaühendi lause ja teksti harjutamiseks. Harjutused valitakse iga lapse või täiskasvanu individuaalsete vajaduste alusel.

Igasuguste kõne ja keelega soetud probleemide lahendamiseks on oluline regulaarne harjutamine. Logopeedi kabinetis toimub vaid väike osa kõneteraapiast, edusammude saavutamiseks on oluline ka iseseisvalt kodus järjepidevalt harjutusi teha.

 

Erinevat tüüpi harjutused

 

Kõneharjutusi on palju erinevat tüüpi ning need sisaldavad mitmesuguseid elemente ja ülesandeid. Mõnel juhul tuleb sõnu kuulata ja järelekorrata, moodustada paare, valida kuuldud heli (sõna või kirjelduse) järgi õige pilt, kirjutada, teksti lugeda, valida pildiga sobiv sõna või leida sõnade hulgast üles gruppi sobimatu. Tihti on kasulik teha erinevaid harjutusi kombinatsioonis. 

Osad harjutused aitavad kaasa mitme erineva oskuse treenimisel, näiteks järelekordamise harjutused on sobivad nii häälikute ja häälikukombinatsioonide hääldama õppimiseks kui ka sõnavara laiendamiseks. Neid harjutusi kasutavad nii väikesed lapsed (enamasti häälikuseade eesmärgil või eestikeelse sõnavara täiendamiseks) kui ka täiskasvanud afaasiapatsiendid (näiteks insuldipatsiendid, kes vajavad rehabilitatsiooni käigus tuge kõnevõime taastamisel).

Paljudes harjutustes on võimalik raskusastet vastavalt harjutaja oskustasemele kohandada, näiteks muuta suured tähed väikesteks või vastupidi. Spetsialistidel on võimalus harjutusi ka vastavalt vajadusele enda klientide või patsientide tarbeks kohandada (näiteks eemadada sõnad, mis tunduvad liiga keerulised või lisada lapse motiveerimiseks vastavalt tema huvialadele harjutusse  sõnu juurde).

 

Kõneharjutused on logopeedilises ravis võtmetähtsusega.

Kõneharjutused on logopeedilises ravis võtmetähtsusega.

 

Kuidas kõneharjutusi teha?

 

Kõneharjutusi on soovitatav teha ajal, kui enesetunne on kõige parem, näiteks kui harjutaja on hästi puhanud ega pole liiga väsinud. See on oluline, sest enesetunne mõjutab suuresti keskendumisvõimet, mis on vajalik harjutuste sooritamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on harjutusi vaja teha täpselt, järgides ülesandes antud juhiseid. Enne harjutustega alustamist soovitame võimalusel konsulteerida logopeedi või audioloogiga, et oleksite kursis, millised harjutused on kõige sobivamad. See aitab kõneravi eesmärke veelgi kiiremini saavutada.

 

Regulaarne harjutamine

 

Ükskõik millise uue oskuse (nt auto juhtimine, toidu valmistamine, trükkimine) õppimisel kiiremate tulemuste saavutamiseks on oluline regulaarne harjutamine. Niisamuti aitab regulaarne harjutamine teie lapsel, lähedasel või Teil endal oma kõnes palju kiiremini areneda. Viimased uuringud näitavad, et lapsed vajavad umbes 70-100 kordust nädalas, et saavutada kõne arendamisel edusamme. Kui soovite, et teie laps veedaks vähem aega teraapias ja rohkem mänguväljakul enesekindlalt kaaslastega jutustades, peaks kodune harjutamine olema prioriteet.

Teie, teie laps või lähedane veedab kodus palju rohkem aega kui logopeedi juures. Kuigi ka üks ühele intensiivne kõneteraapia on vajalik sihipärase ja teadliku praktika saamiseks koos professionaalsete nõuannete ja kohandustega, on regulaarne kodune harjutamine hädavajalik, et püsida õigel teel ja saavutada logopeedilised eesmärgid võimalikult kiiresti.

Regulaarne harjutamine on oluline kõigi kõnehäirete korral. Regulaarsus ja järjepidevus ei ole seotud ainult sellega, kuidas me häälikuid hääldame, vaid suur tähtsus on ka harjumuste kujunemisel. Regulaarselt treenides ja ka koduses keskkonnas ülesandeid tehes on võimalik tulemusi oluliselt kiiremini saavutada.

 

Oluline on teha kõneharjutusi regulaarselt ja järjepidevalt.

Oluline on teha kõneharjutusi regulaarselt ja järjepidevalt.

 

Kõneravi.ee harjutused

 

Kõneravi.ee keskkonnas on palju erinevat tüüpi kõneharjutusi. Näiteks leiate palju järelekordamise harjutusi erinevate häälikute õppimiseks, kus laps näeb pilti, kuuleb heli ning peab sõna vastavalt kuuldule õigesti järele kordama. Väga populaarses minimaalpaaride harjutuses peab kuulama sõna ning vaatama pilte, millel olevad esemed, olendid või nähtused on kõlalt sarnased. Valida tuleb pilt, mis vastab kuuldud sõnale. Lastele sobib hästi ka näiteks lõbus rütmisalmi harjutus, mis toetab järelekordamise soovi ja kõnerütmi.

Harjutusi saab valida vastavalt vanuserühmale, keele tasandile ja valdkonnale ning konkreetse diagnoosi (näiteks düsleksia või kogelus) olemasolul ka vastavalt sellele. 

Easkohaseid soovitusi harjutuste valikuks leiate Kõneravi.ee kõne hindamise lehelt. Keskkonnas mugavalt tegutsemiseks soovitame tutvuda ka Kõneravi.ee kasutamise juhendiga

 

Järelekordamise kõneharjutuses näeb laps pilti ja kuuleb heli ning peab sõna õigesti järele kordama.

Järelekordamise kõneharjutuses näeb laps pilti ja kuuleb heli ning peab sõna õigesti järele kordama.

 

Kokkuvõtteks

 

Nagu öeldakse, teeb harjutamine meistriks. Mida rohkem annate oma lapsele või lähedasele võimalusi kõne harjutuste tegemiseks ka kodus, seda paremaid ja kiiremaid tulemusi ta saavutab. Juba 10–15 minutit harjutamist päevas võib palju muuta!

Kõneravi.ee harjutused on kõigile kättesaadavad – igal kasutajal on võimalus valida eale ja kõneprobleemile vastavad harjutused ning sooritada neid talle sobival ajal ja kohas!

 

Harjutustega tutvumiseks loo endale 7 päevaks tasuta proovikonto siin!