SAIMA SALOMON

Saima Salomon on lõpetanud Tartu Ülikooli 1993 a. Esimesed tööaastad logopeedina olid seotud haridusvaldkonnaga – lasteaias ja koolis töötades. Alates 2008 aastast töötab Saima Salomon AS Põlva Haigla taastusravi osakonna ja Rehabilitatsioonikeskuse logopeedina omades kliinilise logopeedi kutset. AS Põlva Haigla taastusraviosakonnale ja Rehabilitatsioonikeskusele on omistatud Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk-EQUASS Assurance sertifikaat.

Saima on olnud nii töö – kui pensioniealistele puuetega inimestele suunatud erinevate rehabilitatsiooniprogrammide eestvedaja.

Käesolevalt on väljakutseks Põlvamaa Afaasiaseltsi tegevuse arendamine.