JUTA KITS

Juta Kits on lõpetanud Tartu Ülikooli, omab kliinilise logopeedi kutset ja töötab Lõuna-Eesti Haigla AS Taastusravi Keskuses. Aastatepikkune töö (alates 1984) haiglas on tal võimaldanud tegeleda erinevate kõneprobleemidega laste ja täiskasvanutega, sealhulgas inimestega, kellel on afaasia. Samuti tegutseb ta haigla rehabilitatsioonimeeskonnas, otsides uusi teraapiavõimalusi afaasiaga inimestele.

Juta on aktiivselt osalenud Eesti Afaasialiidu töös ning loonud kohaliku MTÜ Võrumaa Afaasiaühingu, mida ta ka 1998 aastast ise juhib. Ta on osalenud Avatud Eesti Fondi toel tegutsenud Lõuna-Eesti Kõnekeskuse erinevates projektides.