Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 26. aprillil 2020

Mall 9: Sobitamine

Sõnade või tekstijuppide üksteisega sobitamine kahes tulbas

Järgi alltoodud juhiseid, et sisestada Mall 9 harjutust.

1. “Harjutus” > “Number, sõna või lause” (NB!)

Sisesta numbrid, sõnad või laused, mille juurde peab patsient sobivad vasted lohistama. Need on patsiendile näha ekraanil vasakul üksteise all sisestamise järjekorras.

2. “Harjutus” > “Vaste” (NB!)

Sisesta vasted (sõnad või laused), mille patsient peab vasakule numbrite, sõnade või lausete juurde lohistama. Need on patsiendile algselt näha ekraanil paremal kastides suvalises järjekorras.

3. “Kirjeldus” > “Pealkiri” (NB!)

Vali harjutusele pealkiri, mis selle sisu täpselt kirjeldaks ning mis seda teistest samalaadsetest harjutustest hästi eristada aitaks.

4. “Kirjeldus” > Tekstiväljad (NB!)

Täida kõik viis tekstivälja, et patsiendile oleks selge, mida ta harjutuses tegema peab.

  • Esimene tekstiväli (“Selgita, missugused objektid ja funktsioonid…”) peab Sul olema kindlasti täidetud, et saaksid harjutust üldse salvestada. Siin sisestatud kirjeldus on nähtav harjutuste kataloogis harjutuse pealkirja all.
  • Teise tekstivälja (“Anna siin lühike käsklus…”) sisu on kuvatud teatud mallide harjutuste sisuvaates pealdises.
  • Ülejäänud kolme tekstivälja sisu on kuvatud harjutuse avavaates juhisena.
5. “Kirjeldus” > “Harjutuse tüüp” (NB!)

Vali üks harjutuse tüüp, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Harjutuse tüübid on kõneautomatism, sõna, sõnaühend, lause ja tekst.

6. “Kirjeldus” > “Keeletasand” (NB!)

Vali üks või mitu keeletasandit, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keeletasandid on hääldamine, sõnavara, grammatika, tekst, lugemine ja kirjutamine.

7. “Sätted” > “Soovitatav harjutamise kestvus” (NB!)

Vali rippmenüüst harjutuse orienteeruv või soovitatav kestvus, et patsient teaks, kui kaua tal selle tegemisega aega läheb. Sinu valitud aeg tiksub patsiendi vaates ekraanil vasakul ülaosas. Vaikimisi määratud kestvus on 10 minutit. Kui Su harjutuse tegemiseks läheb vähem aega, siis vali siit kindlasti adekvaatne kestvus. Vastasel juhul lõpeb harjutus patsiendi jaoks enne, kui aeg ekraanil otsa saab.

8. “Sätted” > “Järgmise harjutuse laadimise kiirus”

Otsusta, kui kiiresti avaneb harjutuse sees järgmine ülesanne.

9. “Sätted” > “Maksimaalne paaride arv”

Otsusta, mitu vastete paari peaks patsiendile näha olema. Tee see valik vaid siis, kui soovid, et patsient näeks vaid piiratud hulka Sinu sisestatud vastetest. Kui soovid, et patsient näeks kõiki Sinu sisestatud vasteid (kuni 8), siis ei pea Sa siin mingit valikut tegema.

10. “Sätted” > “Tähed”

Otsusta, kas soovid, et patsient näeks sõnu trükitähtedes, suure algustähega või selliselt, nagu Sa need sisestasid.

11. “Sätted” > “Harjutuse jagamine” (NB!)

Otsusta, kes Sinu harjutust näeb. Hetkel on kõik loodud harjutused vaikimisi avalikud. Kui alles õpid kõneravi.ee keskkonda tundma ega soovi harjutust avaldada, siis tee kindlasti valik “Privaatne”. Kui soovid jagada omaloodud harjutusi enda patsientidega, siis vali “Avalik”. Sel juhul näevad Su harjutust ka teised kõneravi.ee keskkonna kasutajad. Hetkel pole võimalik omaloodud harjutust vaid oma patsientidele nähtavaks teha.

12. “Sätted” > “Automaatne kontroll”

Otsusta, kas soovid, et patsient saaks ülesande sees tagasisidet iga sobituse kohta eraldi või korraga, ülesande lõpus.

  • Kui valid “Jah”, siis näeb patsient, kas tema sobitus oli õige, kohe pärast vaste lohistamist. Õiget vastust märgib roheline punktiirjoon. Valet vastust tähistab punane punktiirjoon. Patsient juhitakse automaatselt järgmise ülesande juurde, kui kõik tema vastused on õiged.
  • Kui valid “Ei”, siis näeb patsient ekraanil nuppu “Kontrolli”, millel klikates saab ta tagasisidet kogu soorituse õigsuse kohta. Järgmise ülesande juurde liikumiseks peab ta klikkama nupul “Järgmine”.
13. “Sätted” > “Ajajoon”

Otsusta, kas soovid, et patsient näeks harjutuse tegemise ajal, mitu ülesannet harjutuses kokku on.