Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 19. aprillil 2021

Mall 8: Kõneautomatism

Etteantud kategooria sõnade lugemine ja paralleelne kuulamine

Järgi alltoodud juhiseid, et sisestada Mall 8 harjutust.

1. “Harjutus” > “Vali kategooria” (NB!)

Vali kategooria, mille sõnu kasutajale kuvatakse ja vajadusel ette loetakse. Kategooriad on “Kuud”, “Päevad”, “Numbrid” ja “Aastaajad”.

2. “Harjutus” > “Jäta need sõnad vahele”

Vali sõnad, mida erandina kasutajale ette ei loeta. Vahelejäetud sõna saab kasutaja ekraanil endiselt lugeda.

3. “Harjutus” > “Heli” (NB!)

Vali “Sees”, kui soovid, et kasutajale loetaks ekraanil kuvatavad sõnad ette. Vaikimisi loetakse kasutajale kõik sõnad ette. Kui soovid, et kasutaja teeks harjutusti ilma helita, siis vali “Väljas”. Kui oled “Jäta need sõnad vahele” all mõned sõnad vahele jätnud ning “Heli” all “Sees” valinud, siis ei loeta vahelejäetud sõnu kasutajale ette. Sa ei pea selleks eraldi “Jäta vahele jäetud sõnad vahele” valima.

4. “Harjutus” > “Harjutuses kasutatav tekst” (NB!)

Sisesta siia juhis kasutajale selle kohta, mida ta ülesandes tegema peab.

5. “Harjutus” > “Ikoonid”

Otsusta, kas kasutaja peaks tegevusjuhist ka visuaalsel kujul nägema. Kui valid “Kuula”, “Korda” või “Kuula ja korda”, siis on kasutajale sõnade ees näha ka vastav(ad) ikoon(id).

6. “Kirjeldus” > “Pealkiri” (NB!)

Vali harjutusele pealkiri, mis selle sisu täpselt kirjeldaks ning mis seda teistest samalaadsetest harjutustest hästi eristada aitaks.

7. “Kirjeldus” > Tekstiväljad (NB!)

Täida kõik viis tekstivälja, et kasutajale oleks selge, mida ta harjutuses tegema peab.

  • Esimene tekstiväli (“Selgita, missugused objektid ja funktsioonid…”) peab Sul olema kindlasti täidetud, et saaksid harjutust üldse salvestada. Siin sisestatud kirjeldus on nähtav harjutuste kataloogis harjutuse pealkirja all.
  • Teise tekstivälja (“Anna siin lühike käsklus…”) sisu on kuvatud teatud harjutuste sisuvaates pealdises.
  • Ülejäänud kolme tekstivälja sisu on kuvatud harjutuse avavaates juhisena.
8. “Kirjeldus” > “Vanuserühm” (NB!)

Vali üks või mitu vanuserühma, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Vanuserühmad on 3-4-aastased, 5-7-aastased, algkool, põhikool ja täiskasvanud (afaasia).

9. “Kirjeldus” > “Keele valdkond” (NB!)

Vali üks või mitu keele valdkonda, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keele valdkonnad on kõnetaju, hääldamine, sõnavara, grammatika, suhtlemine, lugemine ja kirjutamine.

10. “Kirjeldus” > “Keele tasand” (NB!)

Vali üks keele tasand, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keele tasandid on kõneautomatism, sõna, sõnaühend, lause ja tekst.

11. “Sätted” > “Soovitatav harjutamise kestvus” 

Vali rippmenüüst harjutuse orienteeruv või soovitatav kestvus, et kasutaja teaks, kui kaua tal selle tegemisega aega läheb. Sinu valitud aeg tiksub kasutaja vaates ekraanil vasakul ülaosas. Vaikimisi määratud kestvus on 10 minutit. Kui Su harjutuse tegemiseks läheb vähem aega, siis vali siit kindlasti adekvaatne kestvus. Vastasel juhul lõpeb harjutus kasutaja jaoks enne, kui aeg ekraanil otsa saab.

12. “Sätted” > “Heli mängimise kiirus”

Otsusta, kui pikk on paus, enne kui kasutajale ülesande sees uus sõna ette loetakse.

  • “Aeglane” = 10 sekundit

  • “Keskmine” = 6 sekundit

  • “Kiire” = 3 sekundit

13. “Sätted” > “Harjutuse jagamine” (NB!)

Otsusta, kes Sinu harjutust näeb. Hetkel on kõik loodud harjutused vaikimisi privaatsed. Kui alles õpid Kõneravi.ee keskkonda tundma ega soovi harjutust avaldada, siis jäta kindlasti valik “Privaatne”. Sel juhul saavad harjutust läbi teha vaid Sinuga seotud kasutajad. Kui aga soovid jagada harjutust ka teiste kasutajatega, siis vali “Avalik”.

14. “Sätted” > “Ajajoon”

Otsusta, kas soovid, et kasutaja näeks harjutuse tegemise ajal, mitu ülesannet harjutuses kokku on.