Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 26. aprillil 2020

Mall 8: Kõneautomatism

Etteantud kategooria sõnade lugemine ja paralleelne kuulamine

Järgi alltoodud juhiseid, et sisestada Mall 8 harjutust.

1. “Harjutus” > “Vali kategooria” (NB!)

Vali kategooria, mille sõnu patsiendile kuvatakse ja vajadusel ette loetakse. Kategooriad on “Kuud”, “Päevad”, “Numbrid” ja “Aastaajad”.

2. “Harjutus” > “Jäta need sõnad vahele”

Vali sõnad, mida erandina patsiendile ette ei loeta. Vahelejäetud sõna saab patsient ekraanil endiselt lugeda.

3. “Harjutus” > “Heli” (NB!)

Vali “Sees”, kui soovid, et patsiendile loetaks ekraanil kuvatavad sõnad ette. Vaikimisi loetakse patsiendile kõik sõnad ette. Kui soovid, et patsient teeks harjutusti ilma helita, siis vali “Väljas”. Kui oled “Jäta need sõnad vahele” all mõned sõnad vahele jätnud ning “Heli” all “Sees” valinud, siis ei loeta vahelejäetud sõnu patsiendile ette. Sa ei pea selleks eraldi “Jäta vahele jäetud sõnad vahele” valima.

4. “Harjutus” > “Harjutuses kasutatav tekst” (NB!)

Sisesta siia juhis patsiendile selle kohta, mida ta ülesandes tegema peab.

5. “Harjutus” > “Ikoonid”

Otsusta, kas patsient peaks tegevusjuhist ka visuaalsel kujul nägema. Kui valid “Kuula”, “Korda” või “Kuula ja korda”, siis on patsiendile sõnade ees näha ka vastav(ad) ikoon(id).

6. “Kirjeldus” > “Pealkiri” (NB!)

Vali harjutusele pealkiri, mis selle sisu täpselt kirjeldaks ning mis seda teistest samalaadsetest harjutustest hästi eristada aitaks.

7. “Kirjeldus” > Tekstiväljad (NB!)

Täida kõik viis tekstivälja, et patsiendile oleks selge, mida ta harjutuses tegema peab.

  • Esimene tekstiväli (“Selgita, missugused objektid ja funktsioonid…”) peab Sul olema kindlasti täidetud, et saaksid harjutust üldse salvestada. Siin sisestatud kirjeldus on nähtav harjutuste kataloogis harjutuse pealkirja all.
  • Teise tekstivälja (“Anna siin lühike käsklus…”) sisu on kuvatud teatud mallide harjutuste sisuvaates pealdises.
  • Ülejäänud kolme tekstivälja sisu on kuvatud harjutuse avavaates juhisena.
8. “Kirjeldus” > “Harjutuse tüüp” (NB!)

Vali üks harjutuse tüüp, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Harjutuse tüübid on kõneautomatism, sõna, sõnaühend, lause ja tekst.

9. “Kirjeldus” > “Keeletasand” (NB!)

Vali üks või mitu keeletasandit, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keeletasandid on hääldamine, sõnavara, grammatika, tekst, lugemine ja kirjutamine.

10. “Sätted” > “Soovitatav harjutamise kestvus” (NB!)

Vali rippmenüüst harjutuse orienteeruv või soovitatav kestvus, et patsient teaks, kui kaua tal selle tegemisega aega läheb. Sinu valitud aeg tiksub patsiendi vaates ekraanil vasakul ülaosas. Vaikimisi määratud kestvus on 10 minutit. Kui Su harjutuse tegemiseks läheb vähem aega, siis vali siit kindlasti adekvaatne kestvus. Vastasel juhul lõpeb harjutus patsiendi jaoks enne, kui aeg ekraanil otsa saab.

11. “Sätted” > “Heli mängimise kiirus”

Otsusta, kui pikk on paus, enne kui patsiendile ülesande sees uus sõna ette loetakse.

  • “Aeglane” = 10 sekundit

  • “Keskmine” = 6 sekundit

  • “Kiire” = 3 sekundit

12. “Sätted” > “Harjutuse jagamine” (NB!)

Otsusta, kes Sinu harjutust näeb. Hetkel on kõik loodud harjutused vaikimisi avalikud. Kui alles õpid kõneravi.ee keskkonda tundma ega soovi harjutust avaldada, siis tee kindlasti valik “Privaatne”. Kui soovid jagada omaloodud harjutusi enda patsientidega, siis vali “Avalik”. Sel juhul näevad Su harjutust ka teised kõneravi.ee keskkonna kasutajad. Hetkel pole võimalik omaloodud harjutust vaid oma patsientidele nähtavaks teha.

13. “Sätted” > “Ajajoon”

Otsusta, kas soovid, et patsient näeks harjutuse tegemise ajal, mitu ülesannet harjutuses kokku on.