Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 26. aprillil 2020

Mall 6: Tähtede või sõnade järjekord

Tähtede või sõnade õigesse järjekorda lohistamine pildi abil

Järgi alltoodud juhiseid, et sisestada Mall 6 harjutust.

1. “Harjutus” > “Algne lause” (NB!)

Sisesta siia tähed või sõnad sellisel kujul, nagu Sa soovid, et patsient neid näeks. Need kuvatakse patsiendile suvalises järjekorras. Kui sisestad tähti, millest patsient peab sõna kokku lohistama, siis jäta iga tähe vahele tühik. Ära kasuta kirjavahemärke ning kontrolli, et viimase sõna järel poleks üleliigset tühikut.

2. “Harjutus” > “Vali pilt” (NB!)

Vali varamust harjutusele sobiv pilt.

3. “Kirjeldus” > “Pealkiri” (NB!)

Vali harjutusele pealkiri, mis selle sisu täpselt kirjeldaks ning mis seda teistest samalaadsetest harjutustest hästi eristada aitaks.

4. “Kirjeldus” > Tekstiväljad (NB!)

Täida kõik viis tekstivälja, et patsiendile oleks selge, mida ta harjutuses tegema peab.

  • Esimene tekstiväli (“Selgita, missugused objektid ja funktsioonid…”) peab Sul olema kindlasti täidetud, et saaksid harjutust üldse salvestada. Siin sisestatud kirjeldus on nähtav harjutuste kataloogis harjutuse pealkirja all.
  • Teise tekstivälja (“Anna siin lühike käsklus…”) sisu on kuvatud teatud mallide harjutuste sisuvaates pealdises.
  • Ülejäänud kolme tekstivälja sisu on kuvatud harjutuse avavaates juhisena.
5. “Kirjeldus” > “Harjutuse tüüp” (NB!)

Vali üks harjutuse tüüp, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Harjutuse tüübid on kõneautomatism, sõna, sõnaühend, lause ja tekst.

6. “Kirjeldus” > “Keeletasand” (NB!)

Vali üks või mitu keeletasandit, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keeletasandid on hääldamine, sõnavara, grammatika, tekst, lugemine ja kirjutamine.

7. “Sätted” > “Soovitatav harjutamise kestvus” (NB!)

Vali rippmenüüst harjutuse orienteeruv või soovitatav kestvus, et patsient teaks, kui kaua tal selle tegemisega aega läheb. Sinu valitud aeg tiksub patsiendi vaates ekraanil vasakul ülaosas. Vaikimisi määratud kestvus on 10 minutit. Kui Su harjutuse tegemiseks läheb vähem aega, siis vali siit kindlasti adekvaatne kestvus. Vastasel juhul lõpeb harjutus patsiendi jaoks enne, kui aeg ekraanil otsa saab.

8. “Sätted” > “Järgmise harjutuse laadimise kiirus”

Otsusta, kui kiiresti avaneb harjutuse sees järgmine ülesanne.

9. “Sätted” > “Tähed”

Otsusta, kas soovid, et patsient näeks sõnu trükitähtedes, suure algustähega või selliselt, nagu Sa need sisestasid.

10. “Sätted” > “Automaatne kontroll”

Otsusta, kas soovid, et patsient saaks tagasisidet vahetult, üksikute tähtede või sõnade lohistamise järel, või ülesande lõpus.

  • Kui valid “Jah”, siis näeb patsient kohe pärast üksikute sõnade või tähtede alla lohistamist, kas tema vastus on õige. Õiget vastust tähistab roheline, valet vastust punane punktiirjoon vastuse kasti ümber. Patsient juhitakse automaatselt järgmise ülesande juurde, kui tema vastus on tervikuna õige.
  • Kui valid “Ei”, siis näeb patsient ekraanil nuppu “Kontrolli”, millel klikates näeb ta õiget vastust. Järgmise ülesande juurde liikumiseks peab ta klikkama nupul “Järgmine”.
11. “Sätted” > “Harjutuse jagamine” (NB!)

Otsusta, kes Sinu harjutust näeb. Hetkel on kõik loodud harjutused vaikimisi avalikud. Kui alles õpid kõneravi.ee keskkonda tundma ega soovi harjutust avaldada, siis tee kindlasti valik “Privaatne”. Kui soovid jagada omaloodud harjutusi enda patsientidega, siis vali “Avalik”. Sel juhul näevad Su harjutust ka teised kõneravi.ee keskkonna kasutajad. Hetkel pole võimalik omaloodud harjutust vaid oma patsientidele nähtavaks teha.

12. “Sätted” > “Ajajoon”

Otsusta, kas soovid, et patsient näeks harjutuse tegemise ajal, mitu ülesannet harjutuses kokku on.