Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 19. aprillil 2021

Mall 5: Sõna valik pildi järgi

Nähtavale pildile vastava sõna valik mitme seast

Järgi alltoodud juhiseid, et sisestada Mall 5 harjutust.

1. “Harjutus” > “Õige valik” (NB!)

Sisesta siia vastus, mille kasutaja valima peab (st õige vastus).

2. “Harjutus” > “Valed valikud” (NB!)

Sisesta siia vähemalt üks vale vastusevariant.

3. “Harjutus” > “Vali pilt” (NB!)

Vali varamust harjutusele sobiv pilt.

4. “Kirjeldus” > “Pealkiri” (NB!)

Vali harjutusele pealkiri, mis selle sisu täpselt kirjeldaks ning mis seda teistest samalaadsetest harjutustest hästi eristada aitaks.

5. “Kirjeldus” > Tekstiväljad (NB!)

Täida kõik viis tekstivälja, et kasutajale oleks selge, mida ta harjutuses tegema peab.

  • Esimene tekstiväli (“Selgita, missugused objektid ja funktsioonid…”) peab Sul olema kindlasti täidetud, et saaksid harjutust üldse salvestada. Siin sisestatud kirjeldus on nähtav harjutuste kataloogis harjutuse pealkirja all.
  • Teise tekstivälja (“Anna siin lühike käsklus…”) sisu on kuvatud teatud harjutuste sisuvaates pealdises.
  • Ülejäänud kolme tekstivälja sisu on kuvatud harjutuse avavaates juhisena.
6. “Kirjeldus” > “Vanuserühm” (NB!)

Vali üks või mitu vanuserühma, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Vanuserühmad on 3-4-aastased, 5-7-aastased, algkool, põhikool ja täiskasvanud (afaasia).

7. “Kirjeldus” > “Keele valdkond” (NB!)

Vali üks või mitu keele valdkonda, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keele valdkonnad on kõnetaju, hääldamine, sõnavara, grammatika, suhtlemine, lugemine ja kirjutamine.

8. “Kirjeldus” > “Keele tasand” (NB!)

Vali üks keele tasand, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keele tasandid on kõneautomatism, sõna, sõnaühend, lause ja tekst.

9. “Sätted” > “Soovitatav harjutamise kestvus” 

Vali rippmenüüst harjutuse orienteeruv või soovitatav kestvus, et kasutaja teaks, kui kaua tal selle tegemisega aega läheb. Sinu valitud aeg tiksub kasutaja vaates ekraanil vasakul ülaosas. Vaikimisi määratud kestvus on 10 minutit. Kui Su harjutuse tegemiseks läheb vähem aega, siis vali siit kindlasti adekvaatne kestvus. Vastasel juhul lõpeb harjutus kasutaja jaoks enne, kui aeg ekraanil otsa saab.

10. “Sätted” > “Järgmise harjutuse laadimise kiirus”

Otsusta, kui kiiresti avaneb harjutuse sees järgmine ülesanne.

11. “Sätted” > “Peida õige vastus peale sellele vajutamist”

Otsusta, kas soovid, et õige vastus kaoks ekraanilt pärast sellel klikkamist või jääks nähtavale. Õige vastus on rohelisel taustal, valed punasel.

12. “Sätted” > “Tähed”

Otsusta, kas soovid, et kasutaja näeks sõnu trükitähtedes, suure algustähega või selliselt, nagu Sa need sisestasid.

13. “Sätted” > “Harjutuse jagamine” (NB!)

Otsusta, kes Sinu harjutust näeb. Hetkel on kõik loodud harjutused vaikimisi privaatsed. Kui alles õpid Kõneravi.ee keskkonda tundma ega soovi harjutust avaldada, siis jäta kindlasti valik “Privaatne”. Sel juhul saavad harjutust läbi teha vaid Sinuga seotud kasutajad. Kui aga soovid jagada harjutust ka teiste kasutajatega, siis vali “Avalik”.

14. “Sätted” > “Kõik”

Otsusta, mitu valikvastust peaks kasutajale näha olema. Tee see valik vaid siis, kui soovid, et kasutaja näeks vaid piiratud hulka Sinu sisestatud valikvastustest. Kui soovid, et kasutaja näeks kõiki Sinu sisestatud vastusevariante (kuni 8), siis ei pea Sa siin mingit valikut tegema.

15. “Sätted” > “Ajajoon”

Otsusta, kas soovid, et kasutaja näeks harjutuse tegemise ajal, mitu ülesannet harjutuses kokku on.