Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 26. aprillil 2020

Mall 5: Sõna valik pildi järgi

Nähtavale pildile vastava sõna valik mitme seast

Järgi alltoodud juhiseid, et sisestada Mall 5 harjutust.

1. “Harjutus” > “Õige valik” (NB!)

Sisesta siia vastus, mille patsient valima peab (st õige vastus).

2. “Harjutus” > “Valed valikud” (NB!)

Sisesta siia vähemalt üks vale vastusevariant.

3. “Harjutus” > “Vali pilt” (NB!)

Vali varamust harjutusele sobiv pilt.

4. “Kirjeldus” > “Pealkiri” (NB!)

Vali harjutusele pealkiri, mis selle sisu täpselt kirjeldaks ning mis seda teistest samalaadsetest harjutustest hästi eristada aitaks.

5. “Kirjeldus” > Tekstiväljad (NB!)

Täida kõik viis tekstivälja, et patsiendile oleks selge, mida ta harjutuses tegema peab.

  • Esimene tekstiväli (“Selgita, missugused objektid ja funktsioonid…”) peab Sul olema kindlasti täidetud, et saaksid harjutust üldse salvestada. Siin sisestatud kirjeldus on nähtav harjutuste kataloogis harjutuse pealkirja all.
  • Teise tekstivälja (“Anna siin lühike käsklus…”) sisu on kuvatud teatud mallide harjutuste sisuvaates pealdises.
  • Ülejäänud kolme tekstivälja sisu on kuvatud harjutuse avavaates juhisena.
6. “Kirjeldus” > “Harjutuse tüüp” (NB!)

Vali üks harjutuse tüüp, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Harjutuse tüübid on kõneautomatism, sõna, sõnaühend, lause ja tekst.

7. “Kirjeldus” > “Keeletasand” (NB!)

Vali üks või mitu keeletasandit, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keeletasandid on hääldamine, sõnavara, grammatika, tekst, lugemine ja kirjutamine.

8. “Sätted” > “Soovitatav harjutamise kestvus” (NB!)

Vali rippmenüüst harjutuse orienteeruv või soovitatav kestvus, et patsient teaks, kui kaua tal selle tegemisega aega läheb. Sinu valitud aeg tiksub patsiendi vaates ekraanil vasakul ülaosas. Vaikimisi määratud kestvus on 10 minutit. Kui Su harjutuse tegemiseks läheb vähem aega, siis vali siit kindlasti adekvaatne kestvus. Vastasel juhul lõpeb harjutus patsiendi jaoks enne, kui aeg ekraanil otsa saab.

9. “Sätted” > “Järgmise harjutuse laadimise kiirus”

Otsusta, kui kiiresti avaneb harjutuse sees järgmine ülesanne.

10. “Sätted” > “Peida õige vastus peale sellele vajutamist”

Otsusta, kas soovid, et õige vastus kaoks ekraanilt pärast sellel klikkamist või jääks nähtavale. Õige vastus on rohelisel taustal, valed punasel.

11. “Sätted” > “Tähed”

Otsusta, kas soovid, et patsient näeks sõnu trükitähtedes, suure algustähega või selliselt, nagu Sa need sisestasid.

12. “Sätted” > “Harjutuse jagamine” (NB!)

Otsusta, kes Sinu harjutust näeb. Hetkel on kõik loodud harjutused vaikimisi avalikud. Kui alles õpid kõneravi.ee keskkonda tundma ega soovi harjutust avaldada, siis tee kindlasti valik “Privaatne”. Kui soovid jagada omaloodud harjutusi enda patsientidega, siis vali “Avalik”. Sel juhul näevad Su harjutust ka teised kõneravi.ee keskkonna kasutajad. Hetkel pole võimalik omaloodud harjutust vaid oma patsientidele nähtavaks teha.

13. “Sätted” > “Kõik”

Otsusta, mitu valikvastust peaks patsiendile näha olema. Tee see valik vaid siis, kui soovid, et patsient näeks vaid piiratud hulka Sinu sisestatud valikvastustest. Kui soovid, et patsient näeks kõiki Sinu sisestatud vastusevariante (kuni 8), siis ei pea Sa siin mingit valikut tegema.

14. “Sätted” > “Ajajoon”

Otsusta, kas soovid, et patsient näeks harjutuse tegemise ajal, mitu ülesannet harjutuses kokku on.