Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 19. aprillil 2021

Mall 3: Pildi valik heli järgi

Kuuldud sõnale vastava pildi valik mitme seast

Järgi alltoodud juhiseid, et sisestada Mall 3 harjutust.

1. “Harjutus” > “Juhend, sõna või käsklus” (NB!)

Sisesta siia lühike juhis selle kohta, mida kasutaja ülesandes tegema peab. See on talle näha ülesande pealdises.

2. “Harjutus” > “Klient peab vajutama nendele piltidele” (NB!)

Vali, milline pilt vastab kuuldud sõnale (st õige vastus). Tee seda aga alles siis, kui oled harjutusele sobivad pildid ja helifaili sisestanud.

3. “Harjutus” > “Vali pilt” (NB!)

Vali varamust harjutusele sobivad pildid. Need on vastusevariandid, mille seast kasutaja kuuldud sõna järgi õige välja valima peab.

4. “Harjutus” > “Vali audio” (NB!)

Vali varamust harjutusele sobiv helifail. Soovitame Sul esialgu iga ülesande kohta valida vaid üks helifail, mille järgi kasutaja piltide seast õige välja valima peab. Kui sisestad mitu helifaili, siis loetakse need kasutajale üksteise järel ette, ent kasutaja saab piltide seast endiselt valida vaid ühe.

5. “Kirjeldus” > “Pealkiri” (NB!)

Vali harjutusele pealkiri, mis selle sisu täpselt kirjeldaks ning mis seda teistest samalaadsetest harjutustest hästi eristada aitaks.

6. “Kirjeldus” > Tekstiväljad (NB!)

Täida kõik viis tekstivälja, et kasutajale oleks selge, mida ta harjutuses tegema peab.

  • Esimene tekstiväli (“Selgita, missugused objektid ja funktsioonid…”) peab Sul olema kindlasti täidetud, et saaksid harjutust üldse salvestada. Siin sisestatud kirjeldus on nähtav harjutuste kataloogis harjutuse pealkirja all.
  • Teise tekstivälja (“Anna siin lühike käsklus…”) sisu on kuvatud teatud harjutuste sisuvaates pealdises.
  • Ülejäänud kolme tekstivälja sisu on kuvatud harjutuse avavaates juhisena.
7. “Kirjeldus” > “Vanuserühm” (NB!)

Vali üks või mitu vanuserühma, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Vanuserühmad on 3-4-aastased, 5-7-aastased, algkool, põhikool ja täiskasvanud (afaasia).

8. “Kirjeldus” > “Keele valdkond” (NB!)

Vali üks või mitu keele valdkonda, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keele valdkonnad on kõnetaju, hääldamine, sõnavara, grammatika, suhtlemine, lugemine ja kirjutamine.

9. “Kirjeldus” > “Keele tasand” (NB!)

Vali üks keele tasand, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keele tasandid on kõneautomatism, sõna, sõnaühend, lause ja tekst.

10. “Sätted” > “Soovitatav harjutamise kestvus”

Vali rippmenüüst harjutuse orienteeruv või soovitatav kestvus, et kasutaja teaks, kui kaua tal selle tegemisega aega läheb. Sinu valitud aeg tiksub kasutaja vaates ekraanil vasakul ülaosas. Vaikimisi määratud kestvus on 10 minutit. Kui Su harjutuse tegemiseks läheb vähem aega, siis vali siit kindlasti adekvaatne kestvus. Vastasel juhul lõpeb harjutus kasutaja jaoks enne, kui aeg ekraanil otsa saab.

11. “Sätted” > “Harjutuse jagamine” (NB!)

Otsusta, kes Sinu harjutust näeb. Hetkel on kõik loodud harjutused vaikimisi privaatsed. Kui alles õpid Kõneravi.ee keskkonda tundma ega soovi harjutust avaldada, siis jäta kindlasti valik “Privaatne”. Sel juhul saavad harjutust läbi teha vaid Sinuga seotud kasutajad. Kui aga soovid jagada harjutust ka teiste kasutajatega, siis vali “Avalik”.

12. “Sätted” > “Audio”

Otsusta, kas soovid, et kasutajale näidataks pilte etteöeldud sõnaga samaaegselt või hiljem.

13. “Sätted” > “Näita suvalises järjekorras”

Otsusta, kas soovid, et kasutajale kuvataks ülesandeid Sinu sisestatud või suvalises järjekorras.

14. “Sätted” > “Ajajoon”

Otsusta, kas soovid, et kasutaja näeks harjutuse tegemise ajal, mitu ülesannet harjutuses kokku on.