Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 25. aprillil 2020

Mall 3: Pildi valik heli järgi

Kuuldud sõnale vastava pildi valik mitme seast

Järgi alltoodud juhiseid, et sisestada Mall 3 harjutust.

1. “Harjutus” > “Juhend, sõna või käsklus” (NB!)

Sisesta siia lühike juhis selle kohta, mida patsient ülesandes tegema peab. See on talle näha ülesande pealdises.

2. “Harjutus” > “Klient peab vajutama nendele piltidele” (NB!)

Vali, milline pilt vastab kuuldud sõnale (st õige vastus). Tee seda aga alles siis, kui oled harjutusele sobivad pildid ja helifaili sisestanud.

3. “Harjutus” > “Vali pilt” (NB!)

Vali varamust harjutusele sobivad pildid. Need on vastusevariandid, mille seast patsient kuuldud sõna järgi õige välja valima peab.

4. “Harjutus” > “Vali audio” (NB!)

Vali varamust harjutusele sobiv helifail. Soovitame Sul esialgu iga ülesande kohta valida vaid üks helifail, mille järgi patsient piltide seast õige välja valima peab. Kui sisestad mitu helifaili, siis loetakse need patsiendile üksteise järel ette, ent patsient saab piltide seast endiselt valida vaid ühe.

5. “Kirjeldus” > “Pealkiri” (NB!)

Vali harjutusele pealkiri, mis selle sisu täpselt kirjeldaks ning mis seda teistest samalaadsetest harjutustest hästi eristada aitaks.

6. “Kirjeldus” > Tekstiväljad (NB!)

Täida kõik viis tekstivälja, et patsiendile oleks selge, mida ta harjutuses tegema peab.

  • Esimene tekstiväli (“Selgita, missugused objektid ja funktsioonid…”) peab Sul olema kindlasti täidetud, et saaksid harjutust üldse salvestada. Siin sisestatud kirjeldus on nähtav harjutuste kataloogis harjutuse pealkirja all.
  • Teise tekstivälja (“Anna siin lühike käsklus…”) sisu on kuvatud teatud mallide harjutuste sisuvaates pealdises.
  • Ülejäänud kolme tekstivälja sisu on kuvatud harjutuse avavaates juhisena.
7. “Kirjeldus” > “Harjutuse tüüp” (NB!)

Vali üks harjutuse tüüp, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Harjutuse tüübid on kõneautomatism, sõna, sõnaühend, lause ja tekst.

8. “Kirjeldus” > “Keeletasand” (NB!)

Vali üks või mitu keeletasandit, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keeletasandid on hääldamine, sõnavara, grammatika, tekst, lugemine ja kirjutamine.

9. “Sätted” > “Soovitatav harjutamise kestvus” (NB!)

Vali rippmenüüst harjutuse orienteeruv või soovitatav kestvus, et patsient teaks, kui kaua tal selle tegemisega aega läheb. Sinu valitud aeg tiksub patsiendi vaates ekraanil vasakul ülaosas. Vaikimisi määratud kestvus on 10 minutit. Kui Su harjutuse tegemiseks läheb vähem aega, siis vali siit kindlasti adekvaatne kestvus. Vastasel juhul lõpeb harjutus patsiendi jaoks enne, kui aeg ekraanil otsa saab.

10. “Sätted” > “Harjutuse jagamine” (NB!)

Otsusta, kes Sinu harjutust näeb. Hetkel on kõik loodud harjutused vaikimisi avalikud. Kui alles õpid kõneravi.ee keskkonda tundma ega soovi harjutust avaldada, siis tee kindlasti valik “Privaatne”. Kui soovid jagada omaloodud harjutusi enda patsientidega, siis vali “Avalik”. Sel juhul näevad Su harjutust ka teised kõneravi.ee keskkonna kasutajad. Hetkel pole võimalik omaloodud harjutust vaid oma patsientidele nähtavaks teha.

11. “Sätted” > “Audio”

Otsusta, kas soovid, et patsiendile näidataks pilte etteöeldud sõnaga samaaegselt või hiljem.

12. “Sätted” > “Näita suvalises järjekorras”

Otsusta, kas soovid, et patsiendile kuvataks ülesandeid Sinu sisestatud või suvalises järjekorras.

13. “Sätted” > “Ajajoon”

Otsusta, kas soovid, et patsient näeks harjutuse tegemise ajal, mitu ülesannet harjutuses kokku on.