Kasutusjuhend logopeedile ja õpetajale

Viimati uuendatud 25. aprillil 2020

Mall 1: Heli-pilt

Sõna kuulamine, sellele vastava pildi nägemine ja vajadusel järeleütlemine

Järgi alltoodud juhiseid, et sisestada Mall 1 harjutust.

1. “Harjutus” > “Juhend, sõna või käsklus” (NB!)

Sisesta siia lühike juhis selle kohta, mida patsient ülesandes tegema peab. See on talle näha ülesande pealdises.

2. “Harjutus” > “Vali edasi liikumise viis” (NB!)

Otsusta, kuidas patsient harjutuse eri ülesannete vahel liigub.

  • Vali “Edasi nupp”, kui soovid, et patsient saaks järgmisele ülesandele liikumiseks klikata nupul.
  • Vali “Õige ja vale nupp”, kui soovid, et patsient saaks otsustada, kas pilt vastab etteöeldud sõnale või mitte.
  • Vali “Automaatselt järgmine harjutus 1/2/3 sekundi pärast”, kui soovid, et patsient kuuleks kõiki sõnu ja näeks neile vastavaid pilte automaatselt, ilma et peaks kuhugi klikkama.
  • Vali “Kõnetuvastusega”, kui soovid, et patsient kordaks etteöeldud sõna.
3. “Harjutus” > “Heli”

Kontrolli, et heli oleks sees.

4. “Harjutus” > “Vali audio” (NB!)

Vali varamust harjutusele sobiv helifail.

5. “Harjutus” > “Vali pilt” (NB!)

Vali varamust harjutusele sobiv pilt.

6. “Kirjeldus” > “Pealkiri” (NB!)

Vali harjutusele pealkiri, mis selle sisu täpselt kirjeldaks ning mis seda teistest samalaadsetest harjutustest hästi eristada aitaks.

7. “Kirjeldus” > Tekstiväljad (NB!)

Täida kõik viis tekstivälja, et patsiendile oleks selge, mida ta harjutuses tegema peab.

  • Esimene tekstiväli (“Selgita, missugused objektid ja funktsioonid…”) peab Sul olema kindlasti täidetud, et saaksid harjutust üldse salvestada. Siin sisestatud kirjeldus on nähtav harjutuste kataloogis harjutuse pealkirja all.
  • Teise tekstivälja (“Anna siin lühike käsklus…”) sisu on kuvatud teatud mallide harjutuste sisuvaates pealdises.
  • Ülejäänud kolme tekstivälja sisu on kuvatud harjutuse avavaates juhisena.
8. “Kirjeldus” > “Harjutuse tüüp” (NB!)

Vali üks harjutuse tüüp, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Harjutuse tüübid on kõneautomatism, sõna, sõnaühend, lause ja tekst.

9. “Kirjeldus” > “Keeletasand” (NB!)

Vali üks või mitu keeletasandit, mille alla harjutus kataloogis läheb ja mille järgi seda sealt otsida saab. Keeletasandid on hääldamine, sõnavara, grammatika, tekst, lugemine ja kirjutamine.

10. “Sätted” > “Soovitatav harjutamise kestvus” (NB!)

Vali rippmenüüst harjutuse orienteeruv või soovitatav kestvus, et patsient teaks, kui kaua tal selle tegemisega aega läheb. Sinu valitud aeg tiksub patsiendi vaates ekraanil vasakul ülaosas. Vaikimisi määratud kestvus on 10 minutit. Kui Su harjutuse tegemiseks läheb vähem aega, siis vali siit kindlasti adekvaatne kestvus. Vastasel juhul lõpeb harjutus patsiendi jaoks enne, kui aeg ekraanil otsa saab.

11. “Sätted” > “Tähed”

Otsusta, kas soovid, et patsient näeks sõnu trükitähtedes, suure algustähega või selliselt, nagu Sa need sisestasid.

12. “Sätted” > “Harjutuse jagamine” (NB!)

Otsusta, kes Sinu harjutust näeb. Hetkel on kõik loodud harjutused vaikimisi avalikud. Kui alles õpid kõneravi.ee keskkonda tundma ega soovi harjutust avaldada, siis tee kindlasti valik “Privaatne”. Kui soovid jagada omaloodud harjutusi enda patsientidega, siis vali “Avalik”. Sel juhul näevad Su harjutust ka teised kõneravi.ee keskkonna kasutajad. Hetkel pole võimalik omaloodud harjutust vaid oma patsientidele nähtavaks teha.

13. “Sätted” > “Näita suvalises järjekorras”

Otsusta, kas soovid, et patsiendile kuvataks ülesandeid Sinu sisestatud või suvalises järjekorras.

14. “Sätted” > “Näita õiget vastust, nii nagu on”

Otsusta, kas ja millisel kujul patsiendile etteöeldud sõna harjutuse pealdises kirjalikult kuvatakse.

  • Vali “Sõna/Lause”, kui soovid, et patsient näeks tervet sõna.
  • Vali “Punktiir”, kui soovid, et patsient näeks vaid sõna algus- ja lõputähte.
  • Vali “Tühi”, kui soovid, et patsient ei näeks etteöeldud sõna kirjalikult.
15. “Sätted” > “Ajajoon”

Otsusta, kas soovid, et patsient näeks harjutuse tegemise ajal, mitu ülesannet harjutuses kokku on.