Kõneravi.ee alustas ühisarendusega!

Juunis 2021 alustasime koostöös Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse ja Viljandi Haiglaga ühisarendust, mille käigus loome Kõneravi.ee keskkonda uue spetsialistidele suunatud kommunikatsioonimooduli ning kliinilise logopeedilise sisu. 

Loodava kommunikatsioonimooduli abil saavad keskkonda kasutavad spetsialistid omavahel hõlpsasti suhelda ning üksteist toetada. Lisaks uurime, kas loodava mudeli abil on võimalik teraapiasse kaasata ka teisi spetsialiste lisaks logopeedidele, nt füsioterapeute. Sel moel oleks võimalik patsiendil teraapiat läbida ka siis kui tema kodukoha tervishoiuasutuses logopeedi pole, kuid on olemas kohapealne füsioterapeut või muu spetsialist. 

Keskkonda loome ka enam kui 40 uut harjutusvideot, mis koosnevad kolmest osast:

  • Peaajunärvide funktsiooni taastamine
  • Neelamise kompensatoorsed võtted
  • Peaajunärvide funktsiooni hindamine 

Harjutuste loomisele aitavad kaasa Kõneteraapiakeskus ning Ida-Viru Keskhaigla. Erinevaid artikulatsiooniharjutusi saavad edukalt läbi viia lisaks logopeedidele nt füsioterapeudid või inimene, kes käib patsiendi juures kodus/haiglast kaugemal. Enamus harjutusi on mõeldud järelvalve all sooritamiseks. 

 

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist.