Raskusi vajalike sõnade meenutamisel ja õigesti väljaütlemisel esineb peaaegu kõikide afaasia vormide korral. Seetõttu kasutatakse afaasia ravis peaaegu alati harjutusi, mis treenivad kiiresti õige sõna leidmist, konteksti sobiva sõna valimist, homonüümide, sünonüümide ja antonüümide tundmist või täpset hääldust. Nende harjutuste eesmärk ei ole sõnu uuesti õppida, vaid taastada nende ajurakkude töö, mis vastutavad sõnaloome eest.

Neid harjutusi on oluline ikka ja jälle korrata: kümneid või isegi sadu kordi samu sõnu ütelda, samu kõneliigutusi teha. Seepärast on hea, kui afaasiaga inimesed saavad sõnavara ja hääldamise harjutusi teha ka iseseisvalt, näiteks arvutiprogrammi abil.

Siia keskkonda on logopeedid loonud selleks mitmeid harjutusi nagu Sõna nimetamine, “Lause lõpetamine tegusõnaga, “Värvide nimetamine jt.