KÜLLI ROHT

Külli Roht

Külli Roht sai logopeedi kutse Tartu Ülikoolist 1978. aastal. 30 aastat tööd Tallinna Keskhaigla kõneravikesuses andis talle paraja praktikakogemuse igasuguste logopeediliste probleemidega inimeste diagnoosimises, nõustamises ja ravis, kõige enam täiskasvanute kõneravis. Tema eriliseks huviks on olnud läbi aastate töö afaasiaga inimestega. Sellel alal sai ta Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiumi toel täiendada end Rootsis Göteburgi Ajukeskuses ning Taanis Odense Ülikooli Kõne- ja Kuulmisinstituudis. Pikaajaline koostöö on sidunud teda ka Soome Afaasiafondi ja Villa Afaasiaga.

Edendamaks ravitööd ja sidumaks seda afaasiaga inimeste rehabilitatsiooniga on ta töötanud Sotsiaalministeeriumis ning erinevate projektide raames Tervise Arengu Instituudis, Astangu KRK-s (ütleks pikalt välja) ja Eesti Puuetega Inimeste Kojas.

1992. aastal asutatud Eesti Afaasialiitu on ta juhtinud tänaseni. Samuti juhib ta Eesti Afaasialiidule kuuluva Peaaju- ja Kõnekahjustusega inimeste Taastuskodu Pesarimaja tööd.