Harjutused

Kõneravi.ee harjutused on intuitiivselt kasutatavad, huvitavad, vaheldusrikkad ja lihtsasti kättesaadavad. Need toetavad ravimetoodikat ning üldisi kõnearengu ja keeleõppe põhimõtteid. Kõneravi.ee harjutused katavad suure osa kõneraviks ja keeleõppe toetuseks vajalikust harjutusvarast.
Harjutusvara uueneb ja täieneb pidevalt. Juhendaja saab ise uusi harjutusi juurde luua.
Kõneravi.ee salvestab harjutuse protsessi ja kuvab tulemuse vahetult pärast sooritust. See on vajalik järelhindamiseks, et jälgida harjutaja arengut ajas. Nii on võimalik suunata patsiendi arengut individuaalselt.