Düsleksia harjutused

Viimati uuendatud 22. novembril 2022

Alltoodud düsleksia harjutused on tasuta kättesaadavad kõigile Kõneravi.ee keskkonna kodukasutajatele (sh aegunud konto omanikele). Need harjutused on leitavad menüüst jaotise “Düsleksia harjutused” alt. 

Tähe harjutused
 • Visuaalne taju: suured tähed
 • Visuaalne taju: väikesed tähed
Sõna harjutused
 • Minimaalpaarid 01 (heli ja kiri): üks silp
 • Minimaalpaarid 02 (heli ja kiri): üks silp, muutuv vältekandja
 • Minimaalpaarid 03 (heli ja kiri): kaks silpi
 • Riimuvad sõnad 01: üks silp, ülipikk K lõpus
 • Riimuvad sõnad 02: üks silp, ülipikk T lõpus
 • Riimuvad sõnad 03: üks silp, ülipikk P lõpus
 • Riimuvad sõnad 04: üks silp, ülipikk suluta kaashäälik
 • Riimuvad sõnad 05: üks silp, kaashäälikuühendiga
 • Riimuvad sõnad 06: üks-kaks silpi, kaashäälikuühendita
 • Riimuvad sõnad 07: üks-kaks silpi
 • Riimuvad sõnad 08: üks-kaks silpi
 • Riimuvad sõnad 09: kuni kolm silpi
 • Riimuvad sõnad 10: kuni kolm silpi, tegusõnad
 • Sarnased sõnad
 • Semantilised seosed
 • Sobitamine 01 (heli ja kiri): putukad
 • Sobitamine 02 (heli ja kiri): muusikariistad
 • Sobitamine 03 (heli ja kiri): numbrid
 • Sobitamine 04 (heli ja kiri): ainsus ja mitmus
 • Sobitamine 05 (heli ja kiri): ainsus ja mitmus (aedviljad)
 • Sobitamine 01 (pilt ja kiri): putukad
 • Sobitamine 02 (pilt ja kiri): muusikariistad
 • Sobitamine 03 (pilt ja kiri): numbrid
 • Sobitamine 04 (pilt ja kiri): ainsus ja mitmus
 • Sobitamine 05 (pilt ja kiri): ainsus ja mitmus (aedviljad)
 • Sõna koostis 01
 • Sõna koostis 02: aedviljad
 • Sõna koostis 03: linnud
 • Sõna koostis 04: toidunõud
 • Sõna koostis 05: lilled
 • Sõna koostis 06: lõunamaa loomad
 • Sõna lugemine 01: üks silp
 • Sõna lugemine 02: üks silp, ülipikk täishäälik
 • Sõna lugemine 03: üks-kaks silpi, täishäälikuühend
 • Sõna lugemine 04: kaks silpi
 • Sõna lugemine 05: kaks silpi, sulghäälikute eristamine
 • Sõna lugemine 06: kolm silpi, -kas lõpuga nimisõnad
 • Sõna lugemine 07: kolm silpi, -kas lõpuga omadussõnad
 • Sõnade lugemine ja lohistamine
 • Sõnavara: linnud
Sõnaühendi harjutused
 • Omadussõnad 01: loomad
 • Omadussõnad 02: esemed
Lause harjutused
 • Mõistatused 01: koduloomad
 • Mõistatused 02: metsloomad
 • Mõistatused 03: lõunamaa loomad
 • Mõistatused 04: loodus
 • Mõistatused 05: riietus
 • Mõistatused 06: elukutsed
 • Mõistatused 07: asutused
 • Mõistatused 08: sõidukid
 • Mõistatused 09: mööbel
 • Mõistatused 10: köögitarbed

Alltoodud düsleksia harjutused on kodukasutajale tasuta kättesaadavad 14-päevase prooviperioodi jooksul. Seejärel muutuvad need tasuliseks. Aegunud konto omanikud nendele harjutustele ligi ei pääse. Need harjutused on leitavad harjutuste menüü põhiosast. 

Sõna harjutused
 • Esimese tähe määramine sõnas 1 (täishäälikud)
 • Esimese tähe määramine sõnas 2 (kaashäälikud)
 • Leia sõnale vastav kirjapilt
 • Lugemine (1-2-silbilised sõnad)
 • Lugemine 2 (1-2-silbilised sõnad)
 • Lugemine 3 (1-silbilised kaashäälikuühendiga sõnad)
 • Lugemine 4 (4-tähelised sõnad, S-häälik)
 • Lugemine 5 (4-tähelised sõnad, R-häälik)
 • Lugemine 6 (4-tähelised sõnad, L-häälik sõna algul)
 • Lugemine 7 (4-tähelised sõnad, K-häälik sõna algul)
 • Lugemine 8 (3-silbilised sõnad)
 • Nimisõnade tähendused (neljas liigne)
 • Omadussõnad
 • Pildi ja sõna ühendamine
 • Pildile sobiva sõna leidmine (sõnatähenduse täpsustamine)
 • Riimiritta mittesobiv sõna
 • Sõnade kasvatamine (sõnatrepp)
 • Sõnataju
 • Sõnataju 2
 • Sõnataju 3
 • Sõnataju 4
 • Sündmuste reastamine
 • Tegusõnad
 • Terviku osad
 • Trükitäht ja kirjatäht 1
 • Trükitäht ja kirjatäht 2
 • Viimase tähe määramine sõnas 1 (transport)
Sõnaühendi harjutused
 • Kõnekäänud
 • S-häälikuga sõnaühendid
 • Sõnataju 6 (fraasi lugemine, pikemad sõnad)
 • Sõnaühendite moodustamine
Lause harjutused
 • Ajas orienteerumine (väidete lõpetamine)
 • Kõnekäändude tähendused
 • Kõnekäänud (paarid)
 • Lause lugemine
 • Lause lõpetamine tegusõnaga 1 (da-tegevusnimi) 
 • Lause lõpetamine tegusõnaga 2 (da-tegevusnimi) 
 • Lause moodustamine 1 (sissejuhatav kääne)
 • Lause moodustamine 2 (alaleütlev kääne)
 • Lause moodustamine 3 (omastav kääne)
 • Lause moodustamine 4 (saav kääne)
 • Lause moodustamine 5 (seestütlev kääne)
 • Lihtsad küsimused ja vastused
 • Mõistatused
 • Väljendid 1
 • Väljendid 2
Teksti harjutused
 • Lausete järjestamine tekstiks