Afaasia

Loe lähemalt, mida räägivad eksperdid afaasiast.

Kõneravi meetodid

 

Osadel juhtudel taastub kõne afaasiast iseenesest mõne tunni, päeva, nädala või kuu jooksul.

Logopeediline teraapia afaasia korral on enamasti kas individuaalne või integreeritud rühmateraapia ning sisaldab omakorda väga palju erinevaid meetodeid:

  • artikulatsiooniasendite taju taastamise harjutamine, sõnavara ja seotud kõne taastamise treeningud jne;
  • kõne esile kutsumine automatismide ja säilinud kõneelementide abil;
  • kõne taastamine muusikaliste helide, rütmide, laulude abil;
  • kirjutamise ja lugemise abil sõnamälu taastamine;
  • lugemise ja tekstitaju taastamise meetodid;
  • alternatiivsele kommunikatsioonile tuginevad meetodid.

Oluline osa kõneravis on afaasiaga inimese iseseisev töö. Seda saab teha logopeedi nõuannete järgi konkreetseid ülesandeid kodus sooritades või kasutades Kõneravi.ee keskkonda.