KÕNEKAHJUSTUSTE LIIGID

Kõnekahjustused jagunevad perifeerseteks ja tsentraalseteks. Esimeste puhul esineb kahjustus otseselt rääkimisega seotud kehaosades (keel, huuled, kõri, häälepaelad, suulagi, nina, kopsud jne). Tsentraalsed kõnekahjustused aga on tingitud häirest peaaju kõnekeskustes ning juhteteedes.

Levinuim tsentraalne kõnekahjustus on düsartria, mis võib ilmneda kergest takistusest kuni täieliku kõnevõimetuseni.

Afaasiad jagunevad järgnevalt:

Motoorsed afaasiad

Sensoorsed afaasiad

Totaalne ehk globaalne afaasia

Tsentraalsed kõnekahjustused on veel düsartriad, mille puhul keelekasutus ja kõnest arusaamine iseenesest küll säilib, aga kõne on teistele raskesti arusaadav. Kahjustatud võib olla hääldamine, hääl, kõnehingamine, kõne kiirus ja rütm. Lugemisoskus on säilinud, kirjutamist võib takistada parema käe halvatus.