Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused kehtivad OÜ Cognuse poolt pakutava internetikeskkonna www.kõneravi.ee kasutamisel kasutaja, kasutaja tugivõrgustiku isiku või terapeudi poolt. Internetikeskkonna kasutamine on lubatud vaid nõustudes allpool toodud tingimustega.
Teenuseosutaja” – OÜ Cognuse (10915640)
Teenuseosutaja aadress” – Harjumaa, Tallinn, Telliskivi tn 60a, Põhja-Tallinna linnaosa, 10412
Kontakttelefon” – 372 5557 1689
Teenus” – Internetikeskkond www.kõneravi.ee erinevate kõneharjutuste sooritamiseks. Teenus ei ole tervishoiuteenus Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse mõistes.
Harjutaja” – kasutaja on patsient või mõni muu isik, kes kasutab keskkonda erinevate kõneharjutuste sooritamiseks.
Harjutaja tugivõrgustiku isik” – kasutaja tugivõrgustiku isik on isik, kes juhendab ja abistab regulaarselt kasutajat harjutuste teostamisel.
Terapeut” – terapeut on arst, meditsiiniõde, logopeed, neuropsühholoog, eripedagoog või mõni muu sarnase ametiala esindaja, kes omab professionaalset kutset ning osutab meditsiinilisi või rehabilitatsioonialaseid või eripedagoogilisi teenuseid.
Kasutaja” – Harjutaja, Harjutaja tugivõrgustiku isik või Terapeut on nii üksikult kui ühiselt internetikeskkonna kasutajad.

Harjutaja õigused, kohustused ja kinnitused

Harjutajal on õigus:

Harjutaja on kohustatud:

Harjutaja Tugivõrgustiku Isiku õigused ja kohustused ja vastutus

Harjutaja Tugivõrgustiku Isikul on õigus:

Harjutaja Tugivõrgustiku Isik on kohustatud:

Terapeudi õigused, kohustused ja vastutus

Terapeudil on õigus:

Terapeut on kohustatud:

Tasud teenuse kasutamise eest

Teenuse kasutamise mõju

Teenus on mõeldud toetava teenusena kõnefunktsioonide korduvaks harjutamiseks. Kuigi teenus on koostatud logopeedide nõustamisel ja kaasabil, ei garanteeri Teenuseosutaja kõnefunktsioonide paranemist harjutuste korduval sooritamisel.

Ostu- ja tarnetingimused

Kasutaja isikuandmete töötlemine

Muud sätted

Facebook
Facebook