Kirjutamisharjutused on vajalikud nii kirjutamise enda kui suulise kõne (sealjuures sõnatekke, artikulatsiooni täpsustamise või kõne mõistmise) taastamiseks. Arvutis trükkimine on hea alternatiiv, kui halvatuse tõttu oma käega kirjutada ei saa.

Kirjutamisoskus saab afaasia korral inimeseti erinevalt kahjustada.

Kirjutamisharjutusi kasutatakse teraapias palju. Need on vajalikud taastamaks nii kirjutamist ennast kui ka suulist kõnet (sh sõnaloomet, täpset hääldust ja kõne mõistmist). Arvutis trükkimine on sageli heaks alternatiiviks, kui halvatuse tõttu oma käega kirjutada ei saa. Meie keskkonnas on kirjutamise treenimiseks harjutused “Sõna kirjutamine” ja “Lause kirjutamine“.