KIRJUTAMISHARJUTUSED

Kirjutamisoskus saab afaasia korral inimeseti erinevalt kahjustada.

  • Tähed või numbrid, sümbolid ei meenu, inimene ei suuda kasutada soovitud sõna jaoks vajalikke tähti. Võimalik, et tähed, numbrid, sümbolid ei ole äratuntavad.
  • Sõnad, mida tuleks kirjutada, ei meenu või meenuvad valed sõnad.
  • Kirjutatava sõna häälikkoostist ei teki või tekib vigaselt.
  • Sõnu ei ole võimalik sõnumiks ühendada, kuna puuduvad grammatilised või kontekstilised seosed.
  • Halvatuse või apraksia tõttu ei ole kirjutamine motoorselt võimalik.

Kirjutamisharjutusi kasutatakse teraapias palju. Need on vajalikud taastamaks nii kirjutamist ennast kui ka suulist kõnet (sh sõnaloomet, täpset hääldust ja kõne mõistmist). Arvutis trükkimine on sageli heaks alternatiiviks, kui halvatuse tõttu oma käega kirjutada ei saa. Meie keskkonnas on kirjutamise treenimiseks harjutused “Sõna kirjutamine” ja “Lause kirjutamine“.